Všetky saleziánky na Slovensku sa stretli. Víkend provincie bol v Badíne

V Badíne sa stretli saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí. Takýto bol víkend provincie s hostkou Kareřinou Lachmanovou.

 

Naozaj plný a bohatý víkend 14.- 16. apríla si pre sestry pripravila provinciálna rada. „Tešila som sa na stretnutie so sestrami aj na Katku Lachmanovú, dobre sa mi ju počúva. Vie náročné témy podať zrozumiteľným a humorným štýlom,“ hovorí sestra Andrea Badíková. Kateřina Lachmanová, hlavná hostka, sestrám hovorila na tému  odpustenia, božieho pokoja a rovnováhy v živote. Prechádzala cez oblasti ideologickej nenávisti, osobnej nenávisti, pasívnej agresie cez kroky k odpusteniu, ku kresťanskej radosti a k prameňom požehnania.

 

V sobotu večer v rámci programu sa sestry dozvedeli novinky z formácie, oslávili spolu výročia projektov a životných jubileí sestier. Posledný deň diskutovali v skupinách na rôzne témy o mladých, spoločnom živote, umelej inteligencií a iné. „Oslovili ma najmä skúsenosti sestier, praktické návrhy ako pomôcť mladým sa zorientovať v aktuálnych témach a problémoch života. Najmä som vďačná za otvorenosť medzi nami sestrami a schopnosť viesť dialóg,“ vyjadrila sa o diskusiách sestra Martina Škvareninová.

 

„Stretnutie bolo pre mňa obohacujúce a to nielen vzhľadom na tému a pozvanú lektorku Katku Lachmanovú. Vzácne bolo aj naše vzájomné zdieľanie a spoločenstvo, ktoré sme vytvorili medzi sebou. V rámci stretnutia sme dostali viacero podnetov k uvažovaniu. Osobne asi najviac „prežúvam“ v sebe myšlienku: „Život je trochu času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať a pripravili sa tak na život s večnou Láskou.“ Cieľ máme jasný, už len kráčať s odvahou ďalej. Ďakujem všetkým, ktorí stretnutie pripravili, sú to vzácne chvíle,“ zhodnotila víkend provincie sestra Jana Kurkinová.

 

Najbližšie sa sestry spoločne stretnú na jeseň z dôvodu kánonickej vizitácie, kde budú aj rozlišovať voľbu novej provinciálnej predstavenej.

 

Dagmara Čepelová FMA