„Kráčame v znamení veľkonočného tajomstva.“ O novinkách života a poslania píšu sestry z Nitry

Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, to je ústrednou témou Veľkého týždňa, ktorý prežívame, ale aj hlavnou témou nášho života a poslania na Orechovom dvore. Spolu s Ježišom kráčame po ceste Kalvárie. Niekedy sa nám zdá, že smrť, bolesť, zlo, hriech víťazia. Často padáme a dorážame na tvrdý kameň. Nečakane však zažijeme aj záblesk radosti či útechy ako Ježiš, keď na krížovej ceste stretol Matku, Veroniku, či pomoc Šimona.

 

K zábleskom nádeje na našej ceste patrí aj skutočnosť, že na Orechovom Dvore začínajú viaceré partnerské dvojice uvažovať o sviatostnom manželstve. Tri sobáše už boli, ďalšie tri sú vo výhľade. Prítomnosť kňaza Ivana Ďuriša dáva zelenú takýmto záujemcom. Ten ich pripravuje a sprevádza. Je to ďalší prienik milosti do našej reality cez sviatosť manželstva. Veríme, že Boh zvnútra vytrvalo pôsobí a prekvapí životom aj tam, kde sa už všetko zdá mŕtve.

 

Slávenie najväčších sviatkov našej viery nech prinesie do vnútra nás všetkých svetlo a silu novej viery, nádeje a lásky. Boh je živý a pôsobí.

 

Sestry z Nitry