Deti pomáhajú deťom! Misijné zrnko sv. Patrika v Dubnici nad Váhom

Na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom Deti pomáhajú deťom, pôsobí tu  Misijné zrnko sv. Patrika. Jeho založenie sa uskutočnilo na podnet pápežských misijných diel detí na Slovensku pri príležitosti  blahorečenia ich zakladateľky Paulíny Jaricotovej.

 

Pápež Ján Pavol II. pre misijné dielo detí napísal: „ Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj.“ A  o to sa snažíme aj my v našej skupine misijnom zrnku už od 13. mája 2022.

 

Naše stretnutia začíname každý utorok v školskej kaplnke.  Dvakrát do mesiaca sa pomodlíme jeden ruženec za Svätého Otca a misionárov na celom svete. Okrem tejto duchovnej pomoci sa snažíme podľa možností prispievať i drobnou mincou na misie. Za  patróna nášho zrnka sme si zvolili  misionára Írska sv. Patrika. Sme radi, že naša skupina, vytvorená z 20 žiakov zo štvrtého, druhého a prvého ročníka pod vedením autorky článku v duchu saleziánskej spirituality je jedným ohnivkom obrovskej modlitbovej siete detí. Detí, ktoré sa modlia za misie v 120 krajinách sveta.

 

Iné aktivity misijného zrnka

Okrem modlitby máme na stretku Zrnka aj rôzne iné aktivity. Ide napr. o štúdium života našej zakladateľky bl. Paulíny Jaricotovej, či  patróna stretka sv. Patrika.  Spoločne sme ho oslavovali na sviatok 21. marca.

 

Pred Vianocami sme nacvičili krátky kolednícky program, spojený s finančnou zbierkou, s ktorým sme vystupovali v škole i vo farnosti. Získané peniaze sme poslali na pomoc deťom v Etiópii. Počas pôstneho obdobia sme sa zapojili do tvorivého projektu: Ruky nádeje. Náš záväzok modliť sa špeciálne za sedem vojnou sužovaných štátov sme spečatili vytvorením plagátu  s našimi rukami. Najbližšie nás čaká nevšedná aktivita- chceme darovať sladkosti a hračky, ktorých sa žiaci našej školy  v pôstnom období zriekajú a prinášajú ich ako obetný dar do školskej kaplnky. Zozbieraná obeta poputuje do neďalekého Detského domova detí v Ilave.

 

Modlite sa za nás, aby sa z nás stali malí misionári, ktorí svojimi modlitbami a dobrými skutkami budú meniť seba i svet okolo nás.

 

Sestra Gabika FMA a deti z Misijného zrnka sv. Patrika.