Stretli sa sestry ekonómky zo saleziánskych komunít celého Slovenska

Predposledná marcová sobota- Deň počatého dieťaťa, ale i deň, kedy sa raz v roku stretávajú sestry ekonómky zo všetkých saleziánskych komunít na Slovensku. Miestom stretnutia bola Bratislava Petržalka.

 

Sestry najskôr obdivovali nový dom na Kremnickej a potom začali stretnutie. V úvode sa zamýšľali nad radosťami i náročnosťami služby ekonómky v komunite. V skupinách sa porozprávali na túto tému a vymenili si pohľady z rôznych realít, ktoré neskôr predniesli pred celým fórom.

 

Okolo 10-tej ich navštívil hosť – provinciálny ekonóm Andrej Kňaze SDB. Spoločne uvažovali nad pojmom chudoby. Vrcholom dňa bola sv. omša a po nej sa posilnili  na tele dobrým obedom a dopriali si trochu oddych. Niekto v prechádzke, niekto v rozhovoroch pri kávičke, krátkej návšteve, či len tak v samote bytia.

 

Poobedie bolo zamerané na aktuality z ekonomátu. Sestry si prešli viaceré praktické stránky ekonomického fungovania v komunitách a hľadali i spoločné riešenia. V závere nechýbali blahoželania sestrám, ktoré sa v týchto dňoch dožívajú sviatkov. „Oceňujem pokojnú a peknú atmosféru, zdieľanie so sestrami a aj interaktívnu formu prezentovania témy,“ skonštatovala sr. Mária Svoreňová.

 

Text a foto: sr. Viera Antalíková