Pozvanie, ktoré sa neodmieta, lebo pripomína udalosti, ktoré zmenili náš život

Niektoré dni, či významné udalosti z osobného alebo rodinného prostredia, ktoré zmenili náš bežný život, si pripomína vari každý z nás. A je to dobré, lebo takéto dni dávajú nášmu životu nejaký smer. Je zároveň veľmi dobré, ak v spoločnosti, v krajine, v štáte existujú dni, ktoré si spoločne s úctou pripomíname. Vyjadrujú, čomu ľudia v danej krajine veria. Tiež aké sú hodnoty, ktoré sú pre nich a pre ich predkov podstatné.

 

Tento rok si 25. marca pripomíname 35. výročie Sviečkovej manifestácie. Významnosť tejto udalosti je podčiarknutá tým, že na Slovensku je tento deň vyhlásený za Deň zápasu za ľudské práva. K tomuto výročiu sa na Slovensku a aj v zahraničí konajú sprievodné podujatia. Ja som mala tú česť zúčastniť sa v dňoch 12.- 16. marca 2023 návštevy Štrasburgu. Jej súčasťou bolo slávnostné otvorenie výstavy v Európskom parlamente venovanej 35. výročiu Sviečkovej manifestácie. Spolu s Ústavom pamäti národa ju spoluorganizovala europoslankyňa Miriam Lexmann

 

Pozvaní hostia a príhovory

Medzi cca 50 hosťami pani europoslankyne bolo viacero zasvätených z rôznych reholí. Nechýbali zástupcovia Ústavu pamäti národa, laici, ktorí boli súčasťou katolíckeho disentu, učitelia, či študenti a žiaci z rôznych slovenských škôl. Na slávnostnom otvorení výstavy vystúpili s príhovormi viaceré významné osobnosti z politického života ako aj z vedeckej historickej obce. Napríklad český europoslanec Alexandr Vondra, poľský europoslanec Jan Olbrycht, maďarský europoslanec György Hölvényi. Ďalej predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey a historik Ján Šimulčík.

 

Pri počúvaní všetkých príhovorov som si znovu uvedomila jednu vec. Áno, som rada za Európu, za to, že žijem v demokratickej krajine, aj keď samozrejme nie bezproblémovej. Som vďačná za ľudí, ktorí žili predo mnou a hľadali pravdu a mali odvahu bojovať za spravodlivosť, úplnú náboženskú slobodu a  za úplné dodržiavanie občianskych práv vo vtedajšom Československu. A som rada, že aj pri týchto protestoch voči totalitnému režimu si zachovali ľudský a slušný postoj. Myslím, že stáť v modlitbe so sviečkou v ruke proti ťažkoodencom so psami a namierenými vodnými delami nám má aj dnes čo povedať do duše.

 

Na cestu autobusom som si zobrala knižku o osobe, ktorú považujem za svätca danej doby. Knihu o Silvestrovi Krčmérym – Pravdou proti moci. Asi viacerým z nám sú známe jeho slová z obhajoby: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu“. Dokument Slobodní, ktorý bol v našich kinách od minulej jesene, nám krásne priblížil, čo znamená byť vnútorne slobodný. Kiež by sme aj my dnes hľadali a túžili spoznať pravdu a pravú slobodu, ako ju hľadali a nebáli sa za ňu obetovať aj svoje životy aj účastníci Sviečkovej manifestácie.

 

Poďakovanie europoslankyni a jej osobný status

Ďakujem veľmi pekne pani europoslankyni Miriam Lexmann za možnosť byť súčasťou.  Byť pekného spoločenstva vzácnych ľudí pri spomienke na túto dôležitú udalosť Slovenských dejín. Ďakujem i za príležitosť spoznať nádherné mesto Štrasburg. Pri románskych a gotických historických pamiatkach, krásnych kostoloch so stredovekými freskami či pri plavbe loďou po kanáloch cez rôzne časti Štrasburgu odrážajúcich francúzsky, nemecký a alsaský kultúrny vplyv moja historická duša plesala veľkou radosťou.

 

Na záver si dovolím citovať slová pani europoslankyne z jej komentára na FB: „Za túto návštevu som nesmierne vďačná a veľa pre mňa znamenala. Keď som totiž mojich hostí videla prichádzať k Európskemu parlamentu, zaplavil ma pocit pokoja. Som si istá, že tento pocit by zdieľal aj môj prastrýko, páter Mikuláš Lexmann. Na neho myslím v tieto dni obzvlášť a verím, že by bol hrdý kam sme sa za tie roky posunuli, a že viera nepodľahla diktatúre. Táto návšteva bola plná spontánnosti, otvorenosti a vzájomného zdieľania. Vnímala som, ako sme všetci rovnako naladení, a ako sa naše príbehy, hodnoty a práca prepájajú. Bolo pre mňa cťou, že práve s týmito hosťami som tiež otvorila výstavu k 35. výročiu Sviečkovej manifestácie.“

 

Monika Foltýnová FMA