Vzácny juniorský čas v Dolnom Kubíne alebo keď stretnutia nadobúdajú komorný charakter

Juniorské stretnutia v tomto roku nadobúdajú už komorný charakter. Druhé stretnutie v tomto školskom roku mala juniorská pätica v Dolnom Kubíne. Znižujúcou kvantitou junioriek práve naopak stúpa kvalita stretnutí a ich formačného zastavenia.

 

Študijnou témou juniorky previedla saleziánka sr. Lívia Kvašná, ktorá ich zorientovala viac v oblasti sebapoznania aj vnútorných programov, ktoré máme v sebe uložené a nechávame sa nimi riadiť. „Víkend bol pre mňa vzácny aj čo sa týka podnetov od našej sestry Lívie ohľadom sebapoznania a sebaprijatia, ale najmä vďaka spoločnému zdieľaniu medzi nami juniorkami,“ podelila sa sr. Zuzana.

 

Na stretnutí bola prítomná aj provinciálka sr. Monika Skalová, ktorá juniorkám pripravila formačnú tému o vyváženosti a radosti darovania sa. Cez zoom sestrám ponúkli krátke vstupy aj sr. Dáška Kráľová či manželka a mama Mária Rešutíková z Bratislavy.

 

„Som vďačná za tému, hostí a aj sestry, ktoré sme sa stretli. Za tie, ktoré nám slúžili, i za nás juniorky. Vždy je to pre mňa také povzbudenie a nakopnutie do ďalšieho žitia svojho zasvätenia- tento raz v radosti a vyváženosti. Pre mňa asi program na celý život. Ale idem do toho opäť nanovo s nádejou,“ zhodnotila sr. Mária.

 

Mária Gregová