Ako je soľ jemne zomletá a svetlo nepolapiteľne prchavé, taký by mal byť podľa Ježiša aj náš život

Liturgické čítania na 5. nedeľu v cezročnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Identita človeka je základ, na ktorom stojí všetko ostatné. O to skôr to bude platiť o kresťanovi, či nie? A o zasvätených ani nehovoriac. Ježiš na charakteristiku našej identity použil geniálne prirovnania, ktorých vysvetľovaním sú naplnené mnohé komentáre a symboly, ktorým všetci dobre rozumejú. Veď bez štipky soli bude aj najvzácnejšie jedlo šéfkuchárov nechutné, podobne ako perfektne zariadená vila bez svetla neslúži k ničomu.

 

Tak je to aj s naším kresťanstvom, ktoré solí a svieti aj v tom najskromnejšom zamestnaní až po parlament. Nejde pri ňom o nejakú neistú stranícku príslušnosť, ale o konanie dobra. Kiežby sme naplno uverili Ježišovej najnežnejšej revolúcii, v ktorej naším poslaním sú len drobné veci tohto sveta robené s láskou. Práve tieto urobí veľkými On sám. Jedine v tom je údernosť kresťana, vonkoncom ju nemusíme hľadať v niečom inom.

 

Svetlo a soľ

Ako je soľ jemne zomletá a svetlo nepolapiteľne prchavé, taký by mal byť podľa Ježiša aj náš život. V cirkvi i pre svet. Akonáhle soľ ašpiruje byť veľkou, vyhadzuje sa na šmykľavé cesty sveta. Ak svetlo svieti do očí, okamžite sa od neho odvraciame. Kresťanská identita je ozajstná vtedy, keď s láskou vytrvá v tom, čo nepúta pozornosť. Hoc krehká, je z tých ľudských identít najmocnejšia, ba nesmrteľná.

 

Takejto soli a užitočného svetla na tomto svete nikdy nie je dosť. Preto by bolo chybou schovávať dobrú soľ do špajze a svetlo dusiť mericami menejcennosti či strachu. Dôverujúci kresťan dokáže s podaním Pánovej ruky vystúpiť aj na nejaký ten dočasný svietnik a potom z neho pokojne – po splnení svojho poslania – aj zostúpiť.

 

A ešte dačo. Soľ bola v Starom zákone nevyhnutnou súčasťou každodenných obetných darov, ktoré sa spaľovali na svietiacom ohni oltára. Dnes sú takýmito žiariacimi a chutnými darmi, spojenými s Kristovou obetou, jeho učeníci.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša