Milovať v tom najplnšom slova zmysle Boha, seba a blížneho, to je to skutočné svetlo života

Liturgické čítania na 3. nedeľu v cezročnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Po krste v Jordáne odišiel Ježiš od kajúcich procesií na púšť, do samoty. Keď sa z nej podľa Matúša znova vracal, bolo už pri Jordáne hrobové ticho. Zástupy žiadajúce krst pokánia zmizli, lebo zmizol i Ján. Jednoducho preto, lebo Herodes ho dal uväzniť. Ježiš vedel, že teraz prichádza rad na neho. V tom dobrom – čiže v ohlasovaní evanjelia, ale i v zlom –, že ho čaká umučenie na kríži. No Ježiš neostane pri vode, aby vyčkával, kedy sa tam všetci vrátia. Začne inak, akoby od nuly a predsa bude stavať na tom, čo Ján Krstiteľ už rozbehol.

 

Ježiš si vybral strategický uzol v Galilei – obchodnú križovatku,  alebo ak chcete kafarnaumský hypermarket, aj keď ten patril priamo pod Herodesa. Kafarnaum sa stal pružným a plodným východiskom jeho verejného účinkovania. Bolo možné do neho prísť celkom nečakane, a tiež sa z neho nepozorovane vytratiť na všetky strany – po súši aj cez Galilejské jazero. Tie isté výhody platili pre poslucháčov. Pôsobiť v tomto „Petrovom“ mestečku znamenalo ako byť na sieti, pripojení na internet.

 

Ježiš pokračuje v ohlasovaní pokánia tak, ako Ján

Ježiš prebral pochodeň po Jánovi, aby pokračoval presne v tom bode, kde skončil on: v ohlasovní pokánia. Staval na tom najskromnejšom ľudskom základe: hriešnom človeku. Tak pracujú dodnes aj jeho učeníci: začnú tam, kde obrazne povedané „skončil“ Boh, aby kde skončia so svojím apoštolátom oni, práve tam mohol začať konať ich Boh.

 

Pápež František rád pripomína postoj chudáčika z Assisi, že evanjelium máme ohlasovať svojím životom a ak treba aj slovami. Ako Krstiteľ, no nadovšetko ako Ježiš máme ohlasovať pokánie i my. S tým rozdielom, že Ježiš pojem pokánia doviedol k plnosti, dokonalosti. Podľa neho je totiž najväčším, najkrajším a najoblažujúcejším pokáním láska. Milovať v tom najplnšom slova zmysle Boha, seba a blížneho – to je to skutočné svetlo života, ktorého príchod sľuboval kedysi dávno nielen prorok Izaiáš, ale aj Krstiteľ.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša