Večera o piatej a nie hocijaká ale s animátormi v Košiciach na Troch hôrkach

V rámci 3hôrkárskeho strediska máme vo zvyku sa stretnúť v rámci vianočných prázdnin, aby sme spolu strávili čas s animátormi, ktorí nám pomáhajú pri práci s deťmi a mládežou. Predsa, sú len zreničkou nášho oka a aj vďaka ich aktvite môže naše stredisko a scvč fungovať.

 

Modlitba, večera, slovo vďaky, malý darček, pokec… to všetko neodmysliteľne patrilo k tomuto večeru.

 

Nenadarmo sa píše v Písme: Veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok (2 Kor 9).

 

ab

Foto: archív Troch hôrok