„Buďme evanjeliovým kvasom“ – stretnutie slovenskej saleziánskej rodiny

(Badín, 15. január): Viac ako sto členov saleziánskej rodiny na Slovensku sa stretlo, aby spoločne uvažovali nad Heslom, ktoré don Angél Artime, nástupca dona Bosca, predložil všetkým saleziánom – zasväteným i laikom. Zástupcovia saleziánskej rodiny od Humenného až po Bratislavu sa zišli v srdci Slovenska. Bolo to v Badíne, ktorý je na polceste medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

 

Od posledného stretnutia ubehli už roky, ktoré boli predĺžené aj vďaka covidovej situácii. O to väčšia radosť naplnila všetkých účastníkov aj vďaka radostnej atmosfére, plnej horlivosti a odhodlania do života.

 

Bohatý a pestrý program

Víkendový pobyt mal bohatý a pestrý program. Počúvanie a dôkladné prijatie posolstva hlavného predstaveného. Návšteva Sampora, ktorý nám pripomenul bohatstvo chariziem v Cirkvi a spôsobov šírenia kvasu evanjelia. A každá voľná chvíľa bola naplnená množstvom rozhovorov, z ktorých sršali vzájomný záujem a prijatie. V družnej atmosfére spoločenstva sme zastihli aj otca provinciála Peťa Timka a provinciálku Moniku Skalovú. Ich prítomnosť bola veľmi aktuálnym svedectvom o kvase.

 

Krásnym momentom rodiny bol aj sobotný večer, ktorý bol obohatený prítomnosťou mladých. Nechýbalo v ňom ani veľké prekvapenie, ktoré sa odohralo v priamom kontakte s Valdoccom, kde sa k naším reprezentantom na turínskych dňoch spirituality prihovoril sám hlavný predstavený, skvele prekladaný do slovenčiny Robom Mrukom, prezidentom exallievov. Veľká vďaka patrí Jurajovi Kovaľovi SDB, direktorovi z Trnavy, ktorý to všetko zariadil.

Večer sme ukončili zaujímavou súťažou, v ktorej účastníci stretnutia mali za úlohu uhádnuť najznámejšie slovenské a rómske piesne (napr. Ó maňo) podľa prvých tónov. V súťaži sa presadili laici, hoci aj saleziáni ako napr. otec provinciál a hlavne don Luscoň, prejavili nebývalú snahu bodovať, čo mu vynieslo cenu útechy.

 

V nedeľu sa spoločenstvo opäť podelilo do diskusných skupín a z ich výstupov môžeme mať istotu, že správa o kvase evanjelia a o posolstvách hlavného predstaveného sa bude šíriť po celom Slovensku. A to bol aj cieľ nášho stretnutia.

 

Tu sú niektoré výpovede účastníkov o tom, čo najviac zarezonovalo v ich srdciach:

Sestra FMA z Bratislavy sa s nami podelila: „Vďaka tomuto spoločenstvu a úžasnej atmosfére sa cítim akoby bol don Angél prítomný tu medzi nami.“

Kamila z Prešova vybrala z myšlienok, ktoré ju oslovili: „Sme povolaní, aby sme sa ako rodina zasvätených a laikov navzájom dopĺňali a obohacovali, boli kvasom. O kvas sa treba podeliť a saleziánska rodina má čo ponúknuť tomuto svetu aj svetu mladých, ktorí sú zrenicou v našom saleziánskom oku.“

 

Kristiána z Michaloviec oslovila spoluzodpovednosť – ponúkať, ako laici, svoje ruky zasväteným a preberať zodpovednosť. Asi najsilnejšie sa zapísali dve slová – „prítomnosť“ a „komplementarita“. Prítomnosť v tom najpriamejšom zmysle slova – buď medzi druhými, taký aký si, tam kde si a tak ohlásiš radostnú zvesť. Komplementarita ako vzájomné dopĺňanie a obohacovanie sa, spoločné kráčanie, pri ktorom sa obohacujeme a stávame sa darom pre druhých.

 

Informovali Pavol Grach SDB a Štefan Orkuty ASC

Zdroj: saleziani.sk