Aby sme sa stali čo najplnšie nielen Božími deťmi, ale aj vyvolenými

Liturgické čítania na 2. nedeľu v cezročnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Obraz holubice, ktorú pri Ježišovom krste uvádzajú traja synoptici dopĺňa evanjelista Ján aj o symbol baránka, ktorý má z ľudí sňať hriechy. Baránka krotkého, oddaného, ale aj krehkého, zraniteľného a nežného. Podľa biblického zmýšľania môže snímať alebo odpúšťať hriechy iba Boh. Ježišova úloha ako Božieho baránka vyplýva z toho, že prišiel od Boha. On je ten, skrze ktorého bude Boh z nás odnímať hriech sveta, ktorým je v prvom rade neochota ho prijať a poznávať. Z tohto hriechu totiž vyplývajú všetky ostatné.

 

Ale prečo baránok? Niektorí biblisti odvodzujú tento motív od trpiaceho služobníka z Izaiáša, ktorého viedli ako baránka na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom (Iz 53, 7). Iní ho spájajú s veľkolepým obrazom Baránka z knihy Zjavenia, ktorý nám, keď príde, zotrie každú slzu z očí (Zjv 7, 17) či s víťazným Baránkom, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov (Zjv 17, 14).

 

Väčšine z nás však evanjelistov Baránok pripomenie toho veľkonočného

Táto väzba je samozrejme nepopierateľná, ale za ňou bol nadovšetko prítomný každodenný obrad obetovania baránkov u židov v chráme na zmierenie vzťahu človeka s Bohom. Jednoducho preto, lebo každodenne hrešili židia a hrešíme aj my. Podľa biblického myslenia môže z našej „kože“ sňať hriechy čiže ich odpustiť iba Boh. No tentokrát Baránkova obeta nebude obradná a nebude len za židov, ale za celý svet.

 

Ježiš teda nie je obradným baránkom, ale Božím, teda najskutočnejším. Tým, skrze ktorého Boh vstupuje do ľudských dejín a ponúka nám zmierenie. A Ján Krstiteľ dosvedčil, že na koho uvidí zostupovať Ducha, to je Boží syn. Podľa niektorých rukopisov Boží vyvolený. Ako mnohokrát v Jánovom evanjeliu i tu je starý symbol použitý celkom novým spôsobom. Veľmi obrazne ukazuje i nám, že kresťan, ako druhý Kristus je povolaný nielen k baránkovitej povahe, ale i k zjednoteniu sa s Božím Baránkom v jeho obeti. Aby sme sa stali čo najplnšie nielen Božími deťmi, ale aj vyvolenými.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša