Majme nádej, lebo Duch Svätý je ochotný prísť ku každému

Liturgické čítania na sviatok Krstu Krista Pána rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Boží ľud Starého zákona ponúkal Pánovi na odčinenie svojich osobných hriechov obradné baránky. Pri Ježišovom krste nám Otec ponúkol svojho Baránka, Baránka Božieho, za všetky hriechy, všetkých čias. Jeho krst zahrňuje dva pohyby: ponorenie sa do vody a vynorenie sa, ponorenie sa do našej ľudskej smrti a zmŕtvychvstalé vynorenie sa pre vzkriesenie nás všetkých. Skrátka zostup a výstup.

 

Tak je to aj s naším krstom, i s tým každodenným „kristením sa“. No často môžeme pociťovať v kresťanskom živote istý zmätok. Napríklad, keď sa v tichu modlíme, zdá sa nám, že by sme mali byť v teréne; keď zas bezúspešne lovíme po svete duše alebo robíme tú najmonotónnejšiu prácu akú poznáme, máme pocit, že by sme mali byť radšej pred Bohostánkom. Alebo si kladieme otázku: treba byť odvážnejší a priebojnejší či naopak trpezlivejší a pokornejší? Alebo keď sa modlíme, máme sa viac snažiť, či sa väčšmi odovzdať?

 

Odpoveď  je jednoduchá

Odpoveďou je dialektika: aj – aj. Čiže správne kombinovať ponorenie sa aj vynorenie, zostup aj výstup, smer do svojho vnútra, ale aj von, do okolia. Ako keď dvaja lahodne spolu tancujú. Spájať zdanlivé protiklady v tak virtuóznej harmónii sa bez Ducha Svätého, tichého, nenápadného, inokedy burácajúceho Umelca duše, nedá zvládnuť nijako. No majme nádej, lebo pokorný Duch Svätý je ochotný prísť ku každému (Lk 11,13), dokonca aj k tomu, kto doteraz milosť neprijal, lebo On sám je Milosťou. Nepozná prekážky a nemá zábrany: či vstupuje do katedrály alebo Mašličkova, a to nielen z tehál a plechov, ale predovšetkým do príbytku srdca.

 

Tento dvojitý pohyb vidíme aj na príklade Krstiteľa dôverne poznajúceho Ducha Svätého od života svojej matky. Najprv ponížene vyznáva, že Ježiša nepoznal (zostup – otvorene hovorí pravdu o sebe), a potom svedčí, že to, čo robí, robí preto, aby bol známym Ježiš (výstup – obracia pozornosť všetkých na Ježiša). Tak vyzerá svedectvo opravdivého evanjelizátora aj dnes.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša