3.decembra: S Máriou a s Main hovorím svoje ÁNO

Pomodlime sa v dnešný 8. deň deviatnika k Nepoškvrnenej za…

2. decembra: Dobrodinci- znamenie Prozreteľnosti!

Modlime sa deviatnik k Nepoškvrnenej už 7. deň s úmyslom…

1. december: „Dobrovoľníci- darovanie sa bez hraníc!”

Deviatnik k Nepoškvrnenej dnešný 6. deň s úmyslom za „Dobrovoľníkov-…