Sestra Martina Škvareninová: „Jedným z veľkých božích darov v našej komunite je aj spoločné poslanie a je to dobré!“

Vianoce sú darom, otvárajú nám srdcia, aby sme pripravili niečo pre druhých. Vzájomne sa obdarovávame a spoločne tešíme z darčekov, ktoré pre nás príbuzní a priatelia pripravili. Dary sú však nielen hmotné, ale aj tie, ktoré nemožno chytiť, je možné ich iba vnímať, cítiť a žiť z nich.

 

Jedným z veľkých božích darov v našej komunite je aj spoločné poslanie – venovať sa deťom v materskej škole. Navonok sa zdá, zvlášť pri ranných hodinách, keď deti vchádzajú do triedy, že všade vládne chaos a krik. Občas počuť zavíjanie sirén, brechanie psíkov, či mňaukanie mačiek. Keď sa však trieda počas ranného slovka započúva do rôznych príbehov zo života detí, rozprávok, či biblických textov, vtedy sa hurhaj akosi zvláštne rozplynie. Myslím si, že každá učiteľka povie, aké silné je vidieť deti pred očami sa meniť nielen fyzicky, ale najmä duchovne.

 

V našej komunite sme sa v mesiacoch október až december venovali príprave na vianočné predstavenie, už dlhoročne nazývané Vianočná hra. Je to tradičné divadelné predstavenie detí z Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej v Bratislave. Najintenzívnejšia príprava na hru prebiehala koncom novembra a začiatkom decembra. Po dvoch rokoch pandemickej prestávky sme si na pedagogickej porade s učiteľkami povedali: „Ideme do toho!“ 

 

Nápad, ktorý sa zrealizoval

„Prišla som s nápadom: Bolo by zaujímavé napísať vianočnú hru na tému stvorenia sveta,“ prezradila pani učiteľka Lenka Nemcová. „Vianočnú hru som doteraz v škôlke nezažila. Povedala som si, skúsim a chcem ísť do toho, ale sama? A tak sa pridala ku mne sestra Maťa Škvareninová, ktorá už viacero scenárov vianočných hier mala za sebou, buď v spolupráci s jednou mamkou scenáristkou, či aj sama. Najskôr som si pozrela jednotlivé videá vianočných hier od roku 2015. Potom sme začali tvoriť. Cez jednotlivé dialógy stvorených vecí vznikol, myslím, pekný príbeh.“

 

Počas práce na scenári a cizelovania jednotlivých postáv sa objavil aj názov vianočnej hry: A BOLO TO DOBRÉ. Ťažšie to už bolo počas nácvikov. Prekvapila vysoká chorobnosť detí. Viackrát sme menili deťom úlohy, niektoré sme dokonca zlučovali. Bolo to nesmierne ťažké a náročné nie len pre réžiu, ale najmä pre samotných hercov. Zázraky sa však dejú. Obdivovali sme nesmiernu flexibilitu detí a ich veľmi dobrú pamäť. Rýchlo sa vžili do nových rolí a úžasne si zapamätali texty.

 

Premiéra Vianočnej hry

Vianočná hra mala premiéru týždeň pred vianočnými prázdninami v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska na Mamateyovej 4. Bratia saleziáni nám veľmi pomohli s prípravou pódia, kulisami a ruku k dielu priložili aj obetaví rodičia detí zo škôlky. Príprava kulís zabrala hodiny práce. Návrhy a maľby zrealizovali saleziánky Janka Obalová s Maťkou Alaxovou.  Príprava i realizácia hry bola spoločným dielom celého pedagogického kolektívu materskej školy.

 

„Hru A bolo to dobré sme tento roku uviedli ako muzikál. Bol to jeden z našich najväčších projektov a dal nám skutočne zabrať. Tá náročnosť, nás učiteľky,  neuveriteľne spája. Boh je ten, ktorý nám v celom diele pomáha a je veľmi krásne, ako sa dokážeme vzájomne dopĺňať a jednotlivé zverené úlohy si dobre zastať,“ povedala sestra Karolína Szelesová, riaditeľka materskej školy.

 

Po predstavení sme rozvíjali vzájomné vzťahy pri vianočnom občerstvení. Rodičia si mohli zakúpiť rôzne vianočné výrobky, zhotovené šikovnými deťmi, rodičmi, či pani učiteľkami. Tento rok sme na vianočné trhy pozvali aj mladú umelkyňu Martinu Švorcovú. Ponúkla svoje  art printy – umelecké výtlačky originálnej akvarelovej ilustrácie. Rodičom i hosťom sa páčili a prejavili o ne záujem.

 

Poďakovanie

„Ďakujeme celému pedagogickému kolektívu za úžasnú prácu s deťmi, za prekrásne predstavenie, kulisy i atmosféru počas hry i po nej. Deti boli veľmi dobre nacvičené a zohrané a to napriek náročným okolnostiam, keď následkom chorôb vypadávali,“ podelila sa mamka Marta.

 

Vyjadrujeme vďačnosť všetkým ľuďom dobrej vôle za prispenie k tomuto krásnemu vystúpeniu. Za práce v skrytosti, za večerné stavanie javiska a kulís. Ďakujeme za vytvorenú rodinnú atmosféru v saleziánskom stredisku, mladým zvukárom a osvetľovačom. Vďaka patrí aj priateľom z Televízie LUX, ktorí nahrali hlasy dôležitých nebeských postáv. Veľké ďakujem patrí každému rodičovi, pozvaným hosťom, ale tá najväčšia vďaka patrí malým hercom, spevákom, tanečníkom, ale najmä Pánu Bohu, ktorý nás po celý čas sprevádzal a ktorý nám, učiteľkám, daroval silu, tvorivosť a odvahu ísť do toho.

 

sr. Martina Škvareninová