Poopraviť svoje predstavy je dobrý štartovací bod obrátenia každého z nás

Liturgické čítania na 3. adventnú nedeľu rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Ján Krstiteľ je v žalári a prežíva pochybnosti, či je Ježiš skutočným Mesiášom. Pri krste v Jordáne vyzeralo všetko jasné, dokonca aj hlas z neba potvrdil Ježišovu identitu, že je milovaným Synom Otca. No Ján zrazu istotu stratil. Prečo? Nenapĺňal jeho predstavy? Ježiš mal predsa len iný štýl ako Ján, aj keď ohlasoval to isté: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“.

 

Ján išiel na ľudí silnými slovami, že Mesiáš ich bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, že v ruke má vejačku, vyčistí humno, pšenicu zhromaždí do sýpky, plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Tieto obrazy boli odkazom na súd, ktorý raz nastane, ale nič z toho sa okolo Ježiša zatiaľ nedialo. Naopak, Ježiš. Chodil po Galilei, učil v synagógach, uzdravoval chorých, „strácal čas“ s hriešnikmi, dával šancu, ohlasoval milosrdenstvo, vyháňal zlých duchov. To vyčistenie malo nastať inokedy, nie hneď, ako si to ohnivý Ján predstavoval. Súd patrí tiež k mesiášskym znameniam, ale až keď príde Syn človeka vo svojej sláve, zatiaľ čo Ján pri Jordáne so súdom začína. Aj Ježiš niekedy povedal „tvrdú reč“, prišiel aj do sporu s predstaviteľmi židovstva, ale mesiášske časy a identitu Mesiáša zjavil inak ako „čistkami“.

 

Najpochopiteľnejšie mesiášske časy opisuje Izaiáš: oči slepých sa roztvoria, uši hluchých sa otvoria, chromí budú skákať, nemí prehovoria, chudobným sa ohlasuje radostná zvesť, obväzujú sa rany skrúšeným, zajatí a väznení sú prepúšťaní na slobodu.

 

Ján chcel mať veci jasné

Jednoducho, aj veľký Ján sám potreboval metanoiu, ktorú hlásal. Nebol trstina, ktorá sa nakláňa podľa vetra nejakých rečí alebo zdania. Ján chcel mať veci jasné a nestať sa obeťou klamu, na nič sa nehral. Tým, že vyslovil pochybnosť a overuje si ju u Ježiša, nič nestráca. Ježiš mu vyšle jasný odkaz: čítaj Písmo o znakoch mesiášskych čias a porovnaj ich s tým, čo počuješ o mne hovoriť. Ale jedným dychom ho aj chváli. Ján bol ochotný poopraviť svoje predstavy, a to je dobrý štartovací bod pre metanoiu každého z nás. Práve s týmto postojom má každý šancu nielen dobehnúť, ale aj predbehnúť Jána, lebo to je cesta do nebeského kráľovstva, kde aj najmenší je väčší ako Ján Krstiteľ.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša