„Starostlivosť o mamu mi dáva príležitosť spoznať, akým darom je ľudský život,“ píše sestra Miriam

Do michalovskej komunity patrí aj „odbočka“ Jakubovany, kde žije naša sestra Miriam so svojou 92 ročnou mamou. Posiela nám svoj pozdrav, v ktorom nám približuje svoj každodenný život.

 

„Jakubovany je obec v okrese Sabinov a mama pochádza z neďalekej Drienice. Naša obec je filiálkou farnosti Sabinov. Keď je svätá omša u nás, tak chodím do kostola doma a keď nie je, tak cestujem do Sabinova autobusom asi 7 km. V kostole niekedy slúžim ako lektorka a som aj mimoriadnou roznášateľkou Eucharistie po domoch starších a chorých ľudí. Eucharistiu prinášam aj svojej mame.

 

S mamou máme takú malú domácu komunitu, lebo sa modlievame spolu sv. ruženec, Hodinku milosrdenstva a niekedy aj  chvály. Zdravotný stav mojej mamy sa po ochorení na Covid 19 a po návrate z nemocnice zhoršil. Je odkázaná na moje podávanie liekov, jedla a osobnej hygieny. To, že prekonala Covid pripisujeme pomoci Panny Márie, ku ktorej sme sa vrúcne modlili. Covid 19 som prekonala aj ja. Dokedy budem mamu opatrovať vie len Pán, ktorý mi tu každý deň pomáha.

 

Starostlivosť o moju mamu mimo komunity sestier

Dáva  mi príležitosť spoznať, akým darom je ľudský život, keď Pán i moje predstavené mi dovoľujú žiť mimo komunity sestier. Mama má už viac ako 90 rokov, ale bez nej by nebolo ani môjho ľudského i rehoľného života. Pri mojej mame sa učím žiť pre iného človeka a nežiť len pre seba. Mame musím dávať prednosť pred starostlivosťou o seba. A približujúci sa odchod mojej mamy do večnosti je aj pre mňa školou podľa sv. Jána Bosca a sv. Márie Mazzarellovej, pozerať sa na môj život aj z toho „druhého brehu života.“

 

Aj keď Jakubovany sú približne 100 km od Michaloviec, tak s komunitou udržujem telefonický aj iný počítačový kontakt, ktorý mi umožňuje návšteva u sesternice, kde majú pripojenie na internet. Aj touto cestujem ďakujem spolusestrám v Michalovciach i všetkým ostatným za modlitby a akúkoľvek pomoc. Nech žije Ježiš a Mária!“

 

Sprevádzajme našu sestru Miriam svojimi modlitbami, aby vládala byť pre mamu ale aj pre ostatných ľudí sprostredkovateľkou Božej lásky.

 

sestra Edita