7. december: Matka a generálna rada- Prítomnosť dávajúca život

Posledný deň dvanásť dňového deviatnika k Nepoškvrnenej zakončíme úmyslom za „Matku a generálnu radu- Prítomnosť dávajúca život.“

 

 Charizmatické pramene

“Moje najdrahšie dcéry v Ježišovi Kristovi, Inštitút potrebuje predstavené, ktoré by mali dobrý úsudok v rozlišovaní povolaní mladých… ktoré do hĺbky vlastnia a žijú, ako prvé, čnosti, ktoré majú vštepovať druhým… ktoré majú radi bez rozdielov všetky sestry, ako Máriine dcéry, ako Ježišove nevesty. Sestry, ktoré trpezlivú a dobrotivú lásku vedia prepojiť s pevnosťou ducha, aby sa s ľudským rešpektom a bez donucovania zabránilo zneužívaniu a porušovaniu Stanov (Porov.List Dona  Bosca pre FMA, Turín 24.máj 1886).

Aktualizácia

Z videa pápeža kapitulárkam: Drahé sestry, viem, že sa pripravujete sláviť 150. výročie založenia Inštitútu. Aj toto je príležitosťou k obnoveniu života povolaní a misionárskych povolaní. Nezabúdajte na korene, pokoru a malosť začiatkov, ktoré umožnili čírosť Božieho pôsobenia v životoch a posolstve toľkých, naplnených úžasom a začali túto cestu. Mária Pomocnica vám pomáha: buďte jej dcéry! Jej slová v Káne boli a sú reflektorom svetla pre vaše rozlišovanie: «Urobte to, čo vám povie». (Porov.Pápež František účastníčkam 24. GK,  22/10/2021)

 

Záverečná modlitba

 Zverme sa Márii, aby nám pomáhala byť ženami, ktoré vedia prinášať nové víno nádeje do tohto obdobia dejín, poznačeného toľkým utrpením a námahou, ale požehnaným láskavou Prítomnosťou Otca. Zdravas Mária…