6. decembra: Misionárky- pozorné na volanie chudobných a zeme

Deviatnik k Nepoškvrnenej pokračuje 11. dňom, v ktorom myslime na  „Misionárky- pozorné na volanie chudobných a zeme.“

  

Charizmatické korene

 “[…] Don Bosco preto odporúčal, aby niektorá aspoň začala študovať španielčinu – okrem iného zíde sa to, aby sme mohli robiť väčšie dobro dušiam. Všetky – môžeme povedať – by chceli študovať, lebo ísť do misií sa predstavuje ako vznešený ideál; ale pokiaľ hlas poslušnosti nepovie mená, sa modlíme a dúfame. (Cron II, 130).

Aby pripravili dobre veľký dom, lebo aj žiačky chcú sa stať misionárkami (L. 4,12)

 

Aktualizácia

Drahé misionárky: Slávenie 150. výročia od založenia Inštitútu je aj príležitosťou obnoviť a a oživiť misionárske povolanie.

Je to otvorenie sa Duchu Svätému, ktorý nám umožní vytrvať v úsilí byť plodnými komunitami v službe mladým a chudobným. Byť misionárskymi komunitami ako v začiatkoch, vyslanými ohlasovať Evanjelium na periférie, so zápalom prvých dcér Márie Pomocnice.

Ďakujem za vaše darovanie. Za úsilie niesť so zápalom a so zažatým ohňom charizmu a Máriinu lásku do všetkých kútov sveta.

Svedectvo sestry Lucia Cargnoni – Congo-Brazzaville

 Som sestra Lucia Cargnoni, FMA, žijem už viac rokov v rovníkovej Afrike. Vyrástla som v kresťanskej rodine, kde prítomnosť Márie bola priprodzená, modlili sme s k nej a vzývali sme ju najmä vtedy, keď bola nejaká potreba, keď sme potrebovali vyprosiť nejakú milosť.

Keď som sa stala FMA, tento vzťah k Márii sa prehĺbil. Predovšetkým som ju viac spoznala, jej konanie v Cirkvi a v našom živote a najmä som oveľa viac  pochopila, čo znamená byť dcérou Márie, Márie Pomocnice.  Je to veľmi úzky vzťah, ktorý ma zbližuje s Pannou Máriou veľmi prirodzeným spôsobom, je vždy vedľa mňa, spontánne sa na ňu obraciam v rôznych okolnostiach; v pekných – aby som jej vyjadrila vďaku a vo všetkých ďalších príležitostiach a momentoch života.

Ale v tomto momente to, čo mi najviac pomáha cítiť blízkosť Márie, je môcť vidieť dôveru nášho ľudu k Márii. Je to niečo veľké a podnecuje ma to k úsiliu, aby táto prítomnosť bola viac vnímateľná v našom živote. Predovšetkým to, čo ma teší, je vidieť jednoduchosť s akou sa môj národ obracia k Márii – a to je pre mňa veľmi silným znakom tejto prítomnosti, ktorú nám dal Ježiš a že nám dovolí mať ju v našom živote. Je to pravda, ako sa hovorí – že k Ježišovi sa ide cez Máriu.

 

Záverečná modlitba

Ďakujme za prítomnosť našich sestier misionárok, ktoré dali všetko preto, aby niesli kamkoľvek lásku Ježiša a Márie. Prosme Nepoškvrnenú o požehnanie pre tieto darkyne života. Zdravas Mária…