5. december: FMA, zasvätené navždy– Bohu a mladým

Máme 10. deň deviatnika k Nepoškvrnenej, modlíme sa za „FMA, zasvätené navždy– Bohu a mladým.“

 

 Charismatické korene

 «Všetky sestry z Európy vás zo srdca pozdravujú a stále na vás pamätajú; vy sa modlíte za všetkých, no špeciálne sa modlite za choré, medzi ktorými je matka ekonómka, sestra Cetterina Massa a sestra Tersilla Ginepro». (L 68, 4)

 

Aktualizácia 

Môj pozdrav vysielam 10.165 večným sestrám z Inštitútu, ktoré žijú v 5 kontinentoch a v 97 národoch. S veľkou tvorivosťou a zápalom slávili 150° založenia Inštitútu.

My všetky, sestry s večnými sľubmi, aj tie mladšie, spolu s mladými, tvoríme komunity. A je to práve tam, kde je nám umožnené vzájomne si pomáhať. V uvedomení si, že sme všetci na ceste, kde chceme byť pozorné a disponované na stále nové volania od Pána. Aby sme mohli svedčiť o kráse vlastného povolania, ktoré je vyjadrené darovaným životom Pánovi. To je to “áno” ktoré už samotnou prítomnosťou každej z nás dvíha kultúru povolania. Prebúdza v mladých túžbu hľadať a robiť svojím Boží projekt vo vlastnom živote.

Osobitne sa obraciam na naše drahé staršie sestry, vekom popredu a predovšetkým tým, ktoré sú choré. Vaše svedectvo vnímania blízkosti a prítomnosti Pána, ktorý sa stará o nás všetkých, je pre Inštitút veľmi vzácne.

Drahé sestry, prajem vám, aby v každej komunite žilo toto medzigeneračné vzájomné obdarovanie sa. Kde staršie sestry môžu mladším svedčiť o úžase, ktorý nestráca na sile. O vďačnosti, ktorá vekom rastie. O prijatí Slova, ktoré sa stáva plnším, konkrétnejším, viac vteleným do života. Mladým môžu staršie sestry svedčiť o entuziazme objavov, o impulzoch srdca, ktoré sa učí v tichu nechať znieť Slovo. Nechať sa prekvapiť, ale aj spochybniť a to len preto, aby sme rástli v Majstrovej škole.

Svedectvo sestry Liny Chiandotto FMA – Kambodža

Moje dejiny sa začali v lone mojej mamy, ktorá bola ženou veľkej viery a lásky k Bohu a Márii, Ježišovej Matke a Matke každého života.

Už ako mladá aspirantka som si zvolila Ježiša v Eucharistii ako Pokrm a Svetlo na mojej ceste a Máriu ako tú, ktorá mi darovala tento pokrm a svetlo.

Zverila som Jej moju cestu povolania a to sa stalo mojou stálou prácou vedľa nej. Ona, vo svojej dobrote sa starala o to, aby mi  dodávala odvahu v ťažkostiach a pomáhala realizovať výzvy pre Kráľovstvo.

Don Bosco nás ubezpečil, že Mária sa prechádza v našich domoch a ja som v tom našla vhodný spôsob, ako ju stretnúť a tak sa s ňou deliť o ťažkosti a očakávania mladých, mnohých ľudí a celého ľudstva. V naliehavých potrebách často pridávam do Zdravasu: “pros za nás hriešnych – teraz – teraz – teraz – i v hodinu smrti našej.”

Ďakujem ti, Mária, že si ma prijala do svojho Inštitútu, že si ma urobila svojou dcérou a za “víno, ktoré si zaobstarala” v mojom poslaní. Pomôž mi, Mária, podobať si ti stále viac a môcť ťa vidieť a poďakovať sa ti v konečnom stretnutí.

 

Záverečná modlitba

 FMA vo svete: postavme sa  okolo Márie do kruhu ako svietiace hviezdy, aby sme vzdali chválu a vďaku za jej priamu prítomnosť od začiatku založenia nášho Inštitútu a prosme, aby naďalej kráčala medzi nami ako to bolo v Nizza a aby udržala vo vernosti naše zasvätenie. Zdravas Mária…