4.decembra: Juniorky- nádej jedného ÁNO

V 9. dni deviatnika k Nepoškvrnenej sa modlíme za saleziánske „Juniorky- nádej jedného Áno.“

 

Charizmatické pramene

„Drahá direktorka z Montevidea… so sestrou Vittoriou musíte byť trpezlivá a postupne jej vštepujte ducha našej Kongregácie. Zatiaľ si ho nemohla osvojiť, pretože v Mornese strávila príliš málo času. Zdá sa mi, že ak ju pochopíte, všetko pôjde dobre. A tak aj ostatné. Každá má svoje chyby, treba ich naprávať s láskou, ale neočakávajte, že budú bez nich a ani si nenárokujte, aby ich odstránili všetky naraz. To nie! S pomocou modlitby, trpezlivosti, bdelosti a vytrvalosti sa dá zakrátko všetko do poriadku. (L 25)

 

Aktualizácia

Milé juniorky, využite tento formačný čas na to, aby ste proces osobnej integrácie uskutočnili vedomejšie, v progresívnej konfigurácii s Kristom podľa charizmy našich zakladateľov.

Ste povolané spolupracovať so sestrami na budovaní dejín, predovšetkým prostredníctvom ľudskej a kresťanskej výchovy mladých ľudí.

Inštitút chce každej z vás ponúknuť možnosť zapojiť sa do komunitného života, ktorý je priaznivým priestorom na spoločné prežívanie radosti z vydávania svedectva o Ježišovi svojím životom; ak vaše srdce horí láskou k Ježišovi Kristovi, budete dobrými evanjelizátorkami. Z tohto dôvodu vás povzbudzujem, aby ste sa starali o chvíle stretnutia s Pánom v modlitbe, o chvíle stretnutia s Pánom v živote komunity, o chvíle stretnutí s Pánom, ktorý je uprostred mladých, ktorí sú svätou pôdou pre nás.

Nakoniec vám chcem poďakovať za sviežosť, ktorú ponúkate vo výchovných komunitách, za odvahu čeliť výzvam dnešných mladých ľudí a byť významnou prítomnosťou v digitálnom priestore a v rôznych mládežníckych realitách.

Svedectvo sr. Maria My Hang – Vietnam

Chcela by som sa podeliť o svoj veľmi krásny zážitok s Pannou Máriou pri sprevádzaní mladých. Keď som bola asistentkou internátnych dievčat, stretla som 17-ročné dievča, ktoré malo ťažkú ​​rodinnú situáciu. Stratila matku a s otcom nemala dobrý vzťah. Zachytila som jej ťažkosti, ktoré sa prejavovali mnohými formami odmietania. Nepočúvala nás ochotne, v skutočnosti urobila úplný opak toho, čo sa od nej žiadalo. Sprevádzať ju nebolo vôbec jednoduché.

Dievča niekoľkokrát klamalo, aby mohlo vynechať vyučovanie. Uvedomila som si túto realitu a prišlo mi smutno a bolo mi ľúto ako sa správala. Poprosila som Máriu o pomoc a snažila som sa k nej priblížiť, aby som jej mohla ponúknuť priestor blízkosti a počúvania. Pomaly sa mi začala otvárať a jedného dňa ma požiadala o osobný rozhovor pod sochou Márie Pomocnice. Presne tam som pocítila prítomnosť Márie, tej, ktorá mi otvorila cestu, aby som bola pomocnicou mladých podľa jej srdca. Vždy som sa cítila sprevádzaná Nebeskou Matkou na celej ceste môjho povolania. Nech žije Mária! –

 

Záverečná modlitba

Pripojme sa k približne 820 juniorkám Inštitútu a zverme Márii ich formačnú cestu. Nech Ona stráži ich povolanie. Zdravas Mária…