„Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!“

Liturgické čítania na 2. adventnú nedeľu rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Začiatku Ježišovho verejného účinkovania predchádza vystúpenie Jána Krstiteľa. Matúš vkladá do jeho úst slová proroka Izaiáša: „Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!“ Takto sa v staroveku ohlasoval príchod panovníka, aby mu uvoľnili cestu. Aj dnes sa podobne sprevádzajú autá dôležitých autorít. U Matúša je však  ten, na ktorého sa tieto slová vzťahujú absolútne originálny.
A originálny je aj samotný Predchodca: Má odev z ťavej srsti, ktorý pripomína tuniky prvých ľudí po hriechu. Podobné oblečenie nosili aj proroci, napríklad Eliáš. Opasok, používaný na upevnenie odevu, vyjadroval pripravenosť do práce, pohotovosť k exodu. Ján vystúpil na púšti, kde Izrael prežil dôležité obdobie svojich dejín. Bolo to miesto neistoty, kráčania, číhalo tam mnoho nepriateľov. Človek bol na púšti obzvlášť zraniteľný, a preto sa na nej nedalo bývať.

 

Ján sa živí kobylkami a medom. Boli to také kobylky, ktoré dokázali bojovať s hadmiPripomínajú preto Jánov zápas so zlom. Med zas býva v Písme symbolom Božieho slova a odkazuje na Jánov skutočný duchovný pokrm. On však nebol uväznený v jeho litere ako zákonníci s uzatvoreným srdcom, ktorým chýbal Duch.

 

Ako to farizeji a saduceji mysleli?

Farizejov a saducejov, ktorí sa tiež prišli dať ponoriť do vôd Jordána, Krstiteľ postavil do pozoru. Nevieme, ako to mysleli. Možno chceli mať pod kontrolou situáciu pri Jordáne, veď tam bol celý Jeruzalem s Judeou. A možno niektorí aj oľutovali, že prišli, keď počuli tvrdé a odvážne Jánove slová: „Hadie plemeno…!“ Na scénu u Matúša vystupujú prvý raz a ihneď schytajú tvrdý titul. Priťažuje im aj spoliehanie sa na svoje slávne náboženské tradície. Ján totiž ich väzbu na Abraháma nekompromisne konfrontuje s ovocím života a vyzýva aj ich k „metanoii“.

 

Jánove slová neberú ohľad na etiketu a zatínajú do živého. Možno aj v nás. No hádam ich znesieme, veď metanoia je zmena, po ktorej máme byť lepší, krajší, múdrejší. Tak prečo nie? Najmä keď predchádza príchod Ježiša, ktorý nás zachraňuje inak ako ruchom pri Jordáne.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša