3.decembra: S Máriou a s Main hovorím svoje ÁNO

Pomodlime sa v dnešný 8. deň deviatnika k Nepoškvrnenej za dievčatá a ženy v našej formácií.

 

Charizmatické pramene

„Moja dobrá sestra Rita, koľko vecí by ti moje úbohé srdce chcelo povedať. Moja drahá dobrá Rita. Nepoznáme sa osobne, ale v Ježišovom srdci sa poznáme v Duchu, však? Odvahu, vytrvaj vo svojom povolaní; kiež by si vedela odpovedať na tú šťastnú voľbu, že si ťa Pán vybral medzi svoje najvyvolenejšie dcéry. (L 60 novicke sestre Rite Barilatti).

 

Aktualizácia

Drahé dievčatá vo formácii, vy ste nádejou nášho Inštitútu v tomto 150. výročí: ďakujeme Pánovi za vašu prítomnosť, ktorá zaručuje kontinuitu charizmy.

Viete?  Vždy na mňa zapôsobí sila Máriinho „áno“, keď bola mladá. Sila toho „nech sa mi stane“, ktoré povedala anjelovi. Bolo to iné ako pasívne alebo rezignované prijatie. Nepovedala: „No, skúsme a uvidíme, čo sa stane.“ Mária tento výraz nepoznala. Bola odhodlaná, pochopila, o čo ide a povedala „áno“, na rovinu.

Maria nepochybne mala pred sebou ťažkú ​​misiu, ale jej ťažkosti neboli dôvodom povedať „nie“. Mária sa dala k dispozícii, a preto je silná, preto je influencerka, influencerka Božia! Jej „áno“ a túžba slúžiť boli silnejšie ako pochybnosti a ťažkosti.

Drahé dievčatá, želám Vám, aby ste v tomto čase počiatočnej formácie prehĺbili zmysel krstného zasvätenia, v ktorom je zakorenené rehoľné zasvätenie, aby ste mohli zažiť komunitný a apoštolský život v saleziánskom duchu, a tak mohli uskutočniť pravé rozlišovanie povolania.

Svedectvo Patrizie Mackiewiczovej – Poľsko

Ahojte všetci! Som Patrizia, som novicka FMA. Čo by som vám chcela povedať o mojom vzťahu s Máriou?

Niečo veľmi krásne, pretože na jednej strane je ako matka a na druhej je ako staršia sestra. Zároveň ma vždy počúva, vždy mi rozumie, áno, vždy je blízko; niečo naozaj krásne, pretože pri pohľade na ňu, na jej krásu, cítim v sebe veľkú túžbu žiť neobyčajne, milovať všetkých a vždy mať nádej tam, kde sa nevidí žiadne východisko.

Áno, s Ňou sa cítim bezpečne a milovaná, cítim sa sprevádzaná…

 

Záverečná modlitba

Do Máriiných rúk vložme tváre 260 mladých dievčat, ktoré prechádzajú obdobím overovania a orientácie, 168 postulantiek a približne 282 noviciek, ktoré sa pripravujú na zloženie rehoľnej profesie, a všetkých ostatných dievčat, ktoré v tomto čase hľadajú svoje povolanie. Zdravas Mária…