30. november: Exallieve/i- Ruky vo svete, korene v srdci

Modlime sa deviatnik k Nepoškvrnenej už 5. deň s úmyslom za „Exallieve/i- Ruky vo svete, korene v srdci.“

 

Charizmatické pramene

„Drahá Mária, ostaň stále dobrá. Buď  dobrá ku všetkým, k rodičom, k sestrám,  aj  k  bratom. Dávaj dobrý príklad všetkým a vrúcne sa modli. Pristupuješ ku sv. prijímaniu? Prijímaj s láskou Ježiša, ktorý Ťa má tak veľmi rád” (L. 13,3 dievčaťu Maria Bosco).

Aktualizácia

Drahé naše  exallieve, exallievi,  ste povolaní k osobitnému poslaniu v Cirkvi, v saleziánskej rodine a vo svete: žiť svoju službu s láskou, dôverou, nádejou a radosťou!

Pamätajte, že len spoločne môžeme byť vo svete lúčom svetla, ktoré rozjasní naše životy a tiež životy iných ľudí a ponúkne široký  závan nádeje v každodenných okolnostiach.

Pri príležitosti tohto 150. výročia vám želám, aby ste obnovili svoje úsilie budovať spravodlivejšie a bratskejšie spoločenstvo.  Nech spolu s Máriou dokážete uprednostniť dialóg  ako štýl vzájomného stretnutia.

 

Svedectvo  pani Amabilis Susngi – India

V roku 2012 mal môj manžel vážnu autonehodu. Tvár mu zasiahli kúsky skla z okien, ale smrti unikol, hoci auto bolo vo veľmi zlom stave. Myslím, že to bol Máriin zásah.

Mojej dcére, ktorá je teraz Dcérou Márie Pomocnice, sa podarilo vyhnúť operácii: keď bola v desiatej triede, trpela silnými bolesťami chrbtice, ale lekár povedal, že je príliš mladá na to, aby podstúpila operáciu chrbtice. Veľa sme sa modlili k Márii, našej Matke, a podarilo sa jej vyhnúť sa operácii. Stala sa sestrou FMA.

 

 

Záverečná modlitba

Pripojme sa ku všetkým exallievam vo svete: veriacim i neveriacim, z rôznych kltúr, spoločenských podmienok a rôzneho veku, prítomným v našich dielach a vzývajme Máriu, aby ich ochraňovala  a vyslyšala ich úmysly. Zdravas, Mária…