29. november: Naši zamestnanci- Účinní spolupracovníci vo výchovnom poslaní

Dnes máme 4. deň s úmyslom za skupinu „Naši zamestnanci- Účinní spolupracovníci vo výchovnom poslaní.“

 

Charizmatické pramene

„Počas 9. generálnej kapituly v roku 1922 bola základnou témou otázka formačných domov a následne charitatívnych domov. Vhodne bol objasnený vzťah spravodlivosti  Vzťah spravodlivosti, ešte pred objasnením vzťahu lásky ako služby s „dcérami domu” („figlie di casa”), čiže mladými dievčatami, ktoré v domoch robili domáce práce. Tieto témy, zdanlivo od seba  líšili, sa v skutočnosti všetky týkali základnej témy formácie z rôznych uhlov pohľadu” (Porov. Cron. II, Dodatky).

Aktualizácia

Teší ma, že môžem pozdraviť našich drahých zamestnancov všetkých diel, v ktorých sa venujeme výchove a spáse mladých ľudí.

Som presvedčená, že všetci tí, ktorí sú zdanlivo skrytí alebo v „druhej línii”, majú v dejinách spásy neporovnateľnú dôležitosť. Všetkým im patrí pri tejto príprave na sviatok Nepoškvrnenej slovo uznania a vďaky.

Vidíte? Svet práce je svetom Božieho ľudu: všetci sme Cirkev, všetci tvoríme Boží ľud. Mnohé zo stretnutí medzi Bohom a ľuďmi, o ktorých nám hovorí Biblia a Evanjeliá, sa odohrali počas práce: Mojžiš počul Boží hlas, ktorý ho volal a zjavil mu svoje meno, keď pásol stádo svojho svokra; Ježišovi prví učeníci boli rybári a zavolal ich, keď pracovali na pobreží jazera.

Prácou sa stávame viac ľuďmi, naša ľudskosť prekvitá, mladí ľudia sa stávajú dospelými len vďaka práci. Cirkev vždy vnímala ľudskú prácu ako účasť na stvorení, ktoré pokračuje každý deň aj vďaka rukám, mysli a srdcu pracujúcich.

Som si istá, že najmä v saleziánskych domoch je práca priateľkou modlitby; práca je každý deň prítomná v Eucharistii, ktorej dary sú plodom zeme a ľudskej práce. Preto vás povzbudzujem, aby ste si uvedomili, aký cenný je váš prínos v našich výchovných prostrediach.

 

Svedectvo:  Ignacio Sánchez – Spagna

Volám sa Ignacio Sánchez, som zamestnancom španielskej provincie. Chcem svedčiť o Máriinej prítomnosti pri všetkých našich každodenných úlohách a činnostiach pri vedení účtov, rozpočtov, vypracovávaní rôznych štúdií, pri riadení ľudských zdrojov, pri sprevádzaní komunít, a to v rôznych oblastiach a prostrediach, pri  prácach a projektoch, pri poskytovaní zdrojov, ľudských, technických a ekonomických, ktoré potrebuje dielo dona Bosca a Matky Mazzarellovej.

A chcem tak urobiť, pretože som to videl. Videl som Máriinu prítomnosť, jej sprevádzanie; videl som aj mnoho zodpovedných ľudí, ktorí poskytli riešenia, ktoré sa zdali nemožné. A uskutočnila to ona a ja o tom musím svedčiť.

 

 

Záverečná modlitba

Prosme Nepoškvrnenú Pannu Máriu, aby požehnávala všetkých pracujúcich mužov a ženy, podnikateľov a tiež – a predovšetkým – nezamestnaných, aby si našli zamestnanie. Nech požehnanie zostúpi na všetkých, najmä na tých, ktorí pracujú v našich domoch. Zdravas, Mária…