Príprava na slávnosť nepoškvrnenej 26. novembra: Rodina – Boží dar

Pripravte sa s nami na slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie. V 1. deň s úmyslom za Rodinu- Boží dar.

 

Biblický text:

« Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiaca na jej hlave veniec z dvanástich hviezd» (Zjv 12,1).

Charizmatické pramene

“ Rodinu Maìn tvorili osoby úprimného kresťanského života, ktorých si všetci vážili a mali ich radi…; veľmi sa starali o výchovu svojich detí. Radosť a smútok poznačili život rodiny Mazzarellovcov. Malá Mária videla, ako do neba odišli dvaja mladší bratia, ako aj niektorí z jej bratrancov a sesterníc… Nechýbajú ani iné utrpenia, ako napríklad epidémia cholery v roku 1836, ktorá si vyžiadala obete aj spomedzi najbližších. Rodina sa v duchu viery a solidarity starala o príbuzných.

Rodina trpí aj kvôli príbuznému alkoholikovi. Ale pri prežívaní toho všetkého je hlboká viera, ktorá vie objaviť Boha v radostiach i utrpeniach“.”. (Cfr. Con te Maín)

 

Aktualizácia:

Drahé rodiny: Ďakujem vám všetkým za vašu účasť na oslavách 150. výročia založenia inštitútu, aj vaša prítomnosť je svedectvom hodnoty rodinného života.

Sme si vedomí, že spoločnosť je silná, dobrá, krásna a pravdivá, ak je postavená na základoch rodiny.

V tento deň ďakujeme Bohu za to, že mnohé rodiny, ktoré majú ďaleko od dokonalosti, žijú v láske, napĺňajú svoje povolanie a napredujú, aj keď na ceste mnohokrát padnú.

 

Svedectvo: Pepe Manrique Perlacios – Perú

Keď mala moja malá dcérka Luciana tri mesiace, začala trpieť vzácnou chorobou. Vzali sme ju ku všetkým pediatrom, ale nikto nám nepovedal, čo jej je. Jeden z nich nás však varoval, že to vyzerá, akoby moja dcéra mala Kawasakiho syndróm a že to zvyčajne končí zastavením dýchania. Preto sme museli byť pripravení. Ale ako rodičia na to nikdy nie sme pripravení. Tak sme sa s manželkou rozhodli vyčerpať všetky možnosti a odletieť prvým lietadlom do nemocnice v Lime.

 

Sotva sme sa mohli dotknúť mojej dcéry, pretože kričala od bolesti. Jej pokožka bola celá popraskaná, podráždená a začervenaná. Nastúpili sme však do lietadla a poprosili našu Matku, Pomocnicu kresťanov, aby ju ochraňovala. Spoliehali sme sa na ňu a cítili sme, že je stále s nami, aj cez jednoduchý znak, keď sme totiž nastúpili do lietadla, na manželkino sedadlo počas hodinovej cesty prenikalo cez okno svetlo a osvetľovalo moju dcéru.

 

Keď sme prišli do Limy a nastupovali do taxíka, ktorý nás viezol do nemocnice, uvideli sme sochu s obrazom Márie Pomocnice kresťanov. Uvedomili sme si, že nie sme sami.

 

Pri vchode do detskej nemocnice sme si všimli, že je tam jaskynka a obraz Panny Márie Pomocnice. Moja dcéra bola hospitalizovaná a v nemocničnej izbe oproti nám bol aj obraz s podobizňou našej matky.

 

Vďaka Bohu a Márii Pomocnici kresťanov sa naše dievčatko zotavilo, uzdravilo  a my sme opäť pochopili, že Ona bola vždy pri nás a že sa v našom živote naplnilo to, čo hovorieval Don Bosco: „Dôverujte Márii a uvidíte, čo sú to zázraky”.

 

Záverečná modlitba

Zverme sa Márii a ďakujme jej za všetky rodiny na svete. Zvlášť sa modlíme za rodiny našich výchovných komunít a saleziánskej rodiny. Zdravas Mária…