Saleziánky sa budú pripravovať na slávnosť Nepoškvrnenej dvanásť dní

“Príprava na slásnosť Nepoškvrnenej bude vyjadrením vďaky Panne Márii predĺženej v konkrétnosti života jednotlivých FMA a rôznych výchovných komunít na celom svete. Na konci tohtoročných osláv 150. výročia založenia inštitútu tieto chvály a vďaky budú predstavovať dvanásť hviezd, ktoré korunujú Pannu Máriu Nepoškvrnenú,” uviedlo ambito pre saleziánsku rodinu.

 

Príprava začne 26. novembra a skončí 7. decembra. Ambito pre saleziánsku rodinu ďalej uvádza: “Na každý deň je pripravené video. “Každé video zohľadňuje predovšetkým osobitný úmysel za konkrétnych členov výchovnej komunity. Prejde sa k odkazom na charizmatické pramene, ktoré sú prevzaté z Cronistorie  a z listov matky Mazzarellovej, aby pripomenuli život počiatkov. Tretia časť obsahuje posolstvo generálnej predstavenej, matky Chiary Cazzuola, ktoré umiestňuje tému do súčasnosti a premieta nás do budúcnosti. Zástupcovia členov výchovnej komunity v rôznych častiach sveta sa s nami delia o významnú skúsenosť Máriinej prítomnosti v ich živote. Na záver sú všetci účastníci prípravy pozvaní k modlitbe k Nepoškvrnenej Panne Márii, aby jej vyjadrili vďaku a vyprosovali  si jej požehnanie.“

 

„Pozývame všetkých, aby 8. decembra odovzdali Inštitút FMA Nepoškvrnenej Panne Márii modlitbou,” uzavrelo správu o príprave na slávnosť ambito pre saleziánsku rodinu.

 

Odovzdanie Inštitútu Panne Márii, Nepoškvrnenej Pomocnici na záver slávení 150.výročia založenia Inštitútu:

Najláskavejšia Matka,

naša Nepoškvrnená Pomocnica,

tebe dnes predkladáme celý Inštitút.

Prijmi ho do svojho materského srdca,

ochraňuj ho svojím plášťom,

lieč ho svojimi skúsenými, jemnými a pevnými rukami.

 

 

Jedného dňa si si ho vysnívala,

a stvárnila si ho v srdci Main a jej priateliek,

tým podmaňujúcim slovom plným krásy a dôvery: „Tebe ich zverujem”.

Otvorila si pred ňou široké horizonty, aby sa stala domovom spásy

pre dievčatá a chlapcov rôznych čias.

 

Dnes ti ho odovzdávame s plnou dôverou, že konáš ako Matka a Pomocnica,

aby si ho opäť prijala k sebe ako svoje dielo.

Ty ho veď po cestách, ktoré naznačuje Pán;

ty ho urob krásnym, svätým, nech žiari ako nevesta pripravená pre svojho ženícha,

a nech je znovu radosťou pre Boha,

radosťou pre dievčatá a chlapcov každej rasy a farby pleti,

radosťou pre chudobných a pre tých, čo žijú bez istôt

i radosťou pre Cirkev a pre ľudstvo.

 

Prijmi ho, Mária, ako matka prijíma dar od svojich synov a dcér.

Chceme kráčať s tebou  a odovzdávame sa ti,

lebo ty si tu stále, ako naša Sprievodkyňa, Matka, Priateľka.

Amen.