Členky GPS kurzu mali opäť stretnutie, tentokrát z pohodlia domova

GPS kurz tentokrát prebiehal online. Členky sa tak mohli pripojiť z pohodlia domova. Druhý novembrový víkend sa stretlo dvanásť dievčat so sestrami z tímu GPS. Kurz hosťoval aj saleziána Vlada Peregrima. Dievčatá sa podelili s nami o svoje dojmy z kurzu. Keďže chceli ostať v anonymite, neuvádzame pri jednotlivých odpovediach ich mená.

 

Ako prebiehal kurz obsahovo?

Sestra Janka Obalová: Piatok večer sme mali podelenie čím sme žili od posledného GPS. Nasledovala cesta k duši cez metaforické poukázanie na to, že dostať sa k plnohodnotnému životu, chce odvahu načrieť do seba. V sobotu, tak ako aj v nedeľu bola meditácia, kde každá sama premýšľala nad staťou z evanjelia. Hosť Vlado Peregrim rozprával o rozlišovaní. My sestry sme zase otvorili tému povolania k životu a z psychológie o seba hodnote. Dievčatá si písali vlastné ocenenia. Na stretnutí mali svoj priestor aj skupinové zdieľanie, modlitby, večerné slovko a humorné hravé medzi prestávky.

 

Čo bolo pre teba na GPS najväčším prínosom?

XX: Veľmi sa mi páčila doobeda prednáška s Vladom Peregrimom. Odznelo tam veľmi veľa pekných, povzbudivých a podnetných myšlienok. Taktiež si veľmi cením priestor na uvažovanie, ktorý sa niesol celým kurzom.

XX: Bolo to dobre časovo prispôsobené, a aj napriek tomu, že sme sa osobne nestretli, sme neprišli o krásne prednášky či spoločné zdieľanie, no a samozrejme sme sa aj super zabavili. Témy prednášok boli veľmi zaujímavé a odporučila by som kurz každému, kto chce objaviť hĺbky svojho srdca. Mne to veľa dalo presne čo som potrebovala. Odporúčam to ľuďom preto aby aj keď si myslia že niečo vedia, že už majú niečo s Bohom zažite, aj tak je dobré duchovné vedenie lebo diabol sa nebál aj Ježiša pokúšať a my sme pre neho malina.

 

Čo zaujímavé si sa dozvedela, čo si ešte nevedela?

XX: Zaujala ma myšlienka, že ,,Rozhodnutie je vecou celého človeka, úlohu hrajú aj city.“ Uvedomenie si, že nie len rozum nám pomáha rozhodnúť sa, ale aj city, ktoré prežívame vo vnútri. Tiež sa mi veľmi páčila demonštrácia  na myšlienkach ohľadom života sv. Ignáca z Loyoly. A v neposlednom rade ma fascinovala aj téma túžob.

 

Ako na teba zapôsobil online kurz celkovo?

XX: Celkovo mám z toho veľmi pozitívny dojem. Aj napriek online som sa necítila znechutená z toho, že musím sedieť za počítačom. Aktivity boli pestré a v rámci možností myslím, že veľmi dobré. Preberané témy boli veľmi dobre vybraté.

XX: Síce som to nečakala, ale online forma kurzu mi naozaj vyhovovala. Program nebol časovo náročný a všetky podnety mali aspoň čas v nás doznieť. Veľmi ma oslovila prednáška nášho hosťa o sebapoznaní a význame našich túžob.

 

Prečo by si tuto časť kurzu odporučila aj iným dievčatám?

XX: Pretože rozhodovanie, rozlišovanie a poznanie samej seba je súčasťou každodenného života každej/ každého z nás a vďaka tomuto kurzu môžu do tohto všetkého dostať viac svetla a dozvedieť sa veľa užitočných a aj praktických rád a možnosti.

XX: Prednášky zaujímavé a prínosné. Bolo v nich veľa, čo sa dalo pretaviť do môjho života a urobiť nejaké zmeny.

 

Urobila si na základe kurzu nejaké rozhodnutie v svojich postojoch a správaní ak áno, aké?

XX: Osobne ma oslovila téma hraníc vo svojom živote. Hranice, ktoré slúžia na to, aby som nepopierala svoje ja, ale aby som ho rozvíjala a robila veci, ktoré mi pomáhajú. Myslím, že je to vec, na ktorej potrebujem zapracovať.

 

Z čoho máš z tohto kurzu najväčšiu radosť?

XX: Asi z nových pohľadov na rôzne oblasti života, rozlišovania, prežívania rôznych udalosti a viery.

XX: Najviac ma teší, keď vidím mladé baby odvážne, plné života, odhodlane objavovať, vzdelávať sa a rásť. Keď sa stretne partia, kde z miestnosti počuť len smiech a ešte aj online sa vieme zabaviť.

 

Si spokojná so svojou účasťou na tejto časti kurzu, prečo áno alebo prečo nie?

XX: Určite áno! Veľa nových poznatkov vďaka vzdelaným, pripraveným a ochotným lektorom a veľa radosti a zábavy vďaka krásnemu spoločenstvu, ktoré sme spolu s dievčatami a sestrami saleziánkami vytvorili, určite stálo za to! Gps 2 do môjho života zase zasialo nové semienka otázok a pohnojilo = povzbudilo k rastu tie, ktoré boli zasadené na GPS1. Zásadná pre mňa bola prednáška od hosťa Vlada a potom tá, kde som si prechádzala vznik svojho života v maminom lone. A čerešničkou na torte bolo, keď som sa mohla vo chvíle ticha prihovoriť svojmu maličkému ja. Vtedy som si mnoho zo svojho doposiaľ prežitého života uvedomila.

 

Jana Obalová FMA, Dagmara Čepelová FMA