Veriaci vie zlo lepšie uniesť a žiť aj s ťarchou, najmä ak ju nesie s Ním

Liturgické čítania na 33. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

V dnešnú nedeľu máme pred sebou stať, podľa ktorej biblisti jasne identifikujú, že Lukášovo evanjelium bolo napísané až po páde Jeruzalema. Ježišova predpoveď v ňom sa týka nielen zborenia tohto mesta, ale najmä jeho srdca – chrámu. Jeho zničenie sa stalo vonkajším spečatením nástupu novej éry: kresťanstva. Apokalyptický scenár tých časov sa vzťahoval na Stredomorie, ktoré bolo v tých časoch takmer celým svetom. Popri tom je táto stať prorocky prepojená so vzdialenou, a tým i našou budúcnosťou.

 

Vzhľadom na nedávnu pandémiu, v našej blízkosti sa odohrávajúcej vojny a na prahu nečakanej ekologickej katastrofy celej zeme si vieme atmosféru z evanjelia sprítomniť konkrétnejšie ako doteraz. Veď i dnes začíname vidieť apokalyptické znamenia vo vzduchu, na zemi, vo vode i v živých organizmoch. Napriek tomu hľadáme podporu a priazeň kade tade, na nutnosť utrpenia sa dívame s narastajúcim pesimizmom, a pritom by sme mali s nádejou spolupracovať na príchode nového neba a novej zeme, ktoré nám Pán prisľúbil.

 

To všetko musí prísť

Aj v týchto riadkoch z nedele evanjelista opakuje Ježišovo typické „musím“ v zmysle, že to všetko musí prísť. Vtedy i teraz nám Ježiš radí vytrvať. Keď rozlúskneme toto kľúčové sloveso v gréčtine, tak jeho presnejší význam je vydržať pod ťarchou. Vskutku, kresťan je ten, kto s nádejou nesie ťarchu nielen prognóz, ale i svojej konkrétnej, osobnej reality s vedomím, že napriek všetkému zlu Boh pracuje v prospech všetkých nás. Preto veriaci vie zlo lepšie uniesť a žiť aj s ťarchou, najmä ak ju nesie s Ním.

 

Keď Ježiš hovorí o onom, na pohľad strašnom čase, používa výraz kairos, ktorý však znamená čas Božej priazne pre vyvolených. Preto kresťan nemôže podľahnúť panike ani v čase katastrof, ktoré podľa evanjelia musia prísť. Lebo pre tých, čo sú jeho i najhorší čas nijako neprestáva byť časom priazne nášho Boha.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša