Medzinárodná konferencia FMA: „Viera a veda si navzájom podávali ruky.“- hovorí sestra Kamila Novosedlíková

 

V generálnom dome FMA sa pri príležitosti 150. výročia založenia Inštitútu FMA uskutočnila Medzinárodná konferencia. Mala názov Prínos FMA vo výchove v rokoch 1872-2022, cesty, výzvy a perspektívy. Zúčastnilo sa jej 270 FMA a vyše 30 hostí z oblasti cirkevného, spoločenského a politického života. Naša slovenská saleziánka Kamila Novosedlíková patrila medzi pozvaných hostí. Podelila sa s nami o svoje skúsenosti na nasledujúcich riadkoch.

 

Kamilka taká klasická otázka na úvod, ako si sa dostala na Medzinárodnú konferenciu do Talianska? Bol ešte niekto zo Slovenska?

Na konferenciu v dňoch 25. až 30. septembra som dostala pozvanie od organizátorky celej udalosti sestry Grazie Loparco, docentky Auxília, zároveň prezidentka ACSSY. Prvý deň bol venovaný histórii pedagogického pôsobenia FMA vo svete. Vybrali 6 zaujímavých a podnetných osobností z celého saleziánskeho sveta. Medzi nimi bola sr Mária Černá, bývala magisterka tajného noviciátu v Československu. Keďže som o sr. Márii napísala článok, ktorý bol uverejnený v publikácii: Volti di uno stesso carisma salesiani e Figlie di Maria Auxiliatrice nel XX secolo, Las Roma 2021, požiadali ma o prezentáciu tejto sestry. Moderátorom historickej časti konferencie bol Michal Vojtáš vicerektor UPS.

 

Ako to na konferencií prebiehalo?

Konferencia prebiehala v troch blokoch. V bloku Historická cesta medzi štatistickými údajmi a skúsenosťami sa uviedla bilancia  dát osôb, komunít a diel vo všetkých kontinentoch. Veľký záujem vzbudili Príbehy FMA ako kreatívnych interpretiek Preventívneho systému (Peru, Taliansko, India, Brazília a Slovensko).  V časti Konfrontácia s výzvami v dnešnej pedagogike zaznievali globálne scenáre. Priblížil ich Quentin Wodon hlavný ekonóm Svetovej banky. V mnohostrannosti antropológií bol názov mimoriadne zaujímavého príspevku kardinála Gianfranca Ravassi, predsedu pápežskej rady pre kultúru.

Posledný bloku mal názov Cesty a perspektívy pre budúcnosť výchovy vo svetle Preventívneho systému.

 

Na webovej stránke konferencie sme mohli sledovať príspevky od rôznych osobností nielen saleziánskeho odborného sveta. Aké témy ti zarezonovali?

Boli viaceré. Vnímanie a prežívanie preventívneho systému dnes v medzinárodnom Inštitúte FMA. Názov exploračného výskumu vedeného medzinárodným ekipom, ktorý viedla sr Marta Sédde, FMA. “Prítomnosť“ dospelého v prežívaní a vnímaní nových generácií Rafaella Bencivenga, Angelo Pasquini, Psychoterapeutické Centrum, Rím. Výchovná-vzdelávacia prítomnosť v Preventívnom systéme, Pera Ruffinato, dekanka Auxília. Záver vygradovali príspevky dvoch žien v rámci  Zdroje žien na preventívnu výchovu. Profesorka Luigina Mortari, z  Univerzity vo Verone a Alexandra Morelli, Expertka humanitárnej politiky, Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov.

 

A čo teba najviac oslovilo?

Kvalitných obsahov bolo na konferencii neúrekom. Bolo ich viac, ktoré boli podnetné. Odporúčam nájsť si jeden, ktorý si konkrétne premeníte na malé kroky. Všetky sú zverejnené na webovej stránke konferencie. Celkovo ma oslovil fenomén odbornosti nielen u laikov ako aj u zasvätených. Vedecký výskum a prístup k výchove spojený s dennou jednoduchou konkrétnosťou života, kde viera a veda si navzájom podávali ruky.

Najkonkrétnejšie ma oslovil výrok generálneho predstaveného SDB : My máme v rukách mier vo svete, lebo vychovávame mládež.