Saleziánky na Slovensku majú v Turíne novú postulantku

Do formačnej fázy postulátu bola u saleziánok prijatá Martina Kotešová. V talianskom Turíne majú slovenské saleziánky jednu kandidátku, ktorá pochádza z Dubnice nad Váhom.

 

Obrad prijatia sa konal 7. októbra 2022 v Turíne, v kaplnke komunity postulátu. V Inštitúte Dcér Márie Pomocnice bolo prijatých spolu osem dievčat. Slovenka Martina bola predtým vo formácií u saleziánok na Slovensku. Ostatné dievčatá sú z Talianska, Česka, Maďarska a Albánska. Postulantskú medailu im odovzdávala generálna vikárka FMA Suor María del Rosario García Ribas.

 

Zo Slovenska sa prijatia novej postulantky Martiny Kotešovej zúčastnili sestra Eva Rušinová a Lenka Pukajová. Povzbudiť ju prišli aj saleziáni Slováci pôsobiaci v Taliansku ako profesori, Vlado Peregrim a Peter Štellmach

 

„V Taliansku sa pokúsim načerpať pre svoj osobnostný rast a pre svoju vlastnú cestu povolania čo najviac,“ hovorí Martina o svojich motiváciách a ďalej dodáva: „Teším sa, keď budem môcť reflektovať a poznávať Inštitút, jeho korene a súčasnosť v odlišnom kultúrnom kontexte. Vedieť objaviť, čo nám môže byť prínosom ale vedieť si aj povedať, čo robíme lepšie na Slovensku a na čo môžeme byť hrdé. Teším sa už teraz aj z dobrej kávy a chutných syrov.“

 

Aktuálne majú slovenské saleziánky vo formácií v Taliansku aj tri novicky. Jednu v 2. roku Nikolu Mihalčínovú a dve v 1. roku Mariannu Borbovú a Teréziu Nadžadyovú.

 

Dagmara Čepelová FMA

Foto: Eva Rušinová