Pre Ježišových nasledovníkov je sloboda šanca slúžiť

Liturgické čítania na 27. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Dnes by sme sluhu, presnejšie otroka z Ježišovho minipodobenstva mohli pripodobniť k operkám pri deťoch alebo tých starších k robotníkom v dobre zmenžovanej firme. No aj ku kresťanom na rôznych poliach evanjelizácie. Ešte lepšie k zodpovedným za ich spoločenstvá, veď týmto podobenstvom sa Ježiš obrátil priamo na apoštolov. A predsa, všetci menovaní sú nahraditeľní a ani jeden z nich si po celodennej drine nemôže vyložiť nohy a povedať: „Teraz ma obslúžte vy!“ Že Ježišove slová platia v bežných pracovných vzťahoch je nám jasné, no zrejme sú platné aj vo vzťahu k Bohu. Neprotirečí si však Ježiš, keď nám o pár kapitol prv za bedlivú službu sľuboval svoju vlastnú obsluhu (porov. Lk 12,37)?

 

Sloboda pre svet, sloboda pre učeníkov

Pre svet je vysnívanou slobodou môcť sa nechať obsluhovať. Pre Ježišových nasledovníkov by ňou, naopak, mala byť šanca slúžiť. Aj Don Bosco čestne sľuboval svojim synom iba tri veci: chlieb, prácu a nebo. Žiaden honor navyše. Popri všetkej našej obetavosti Ježišovi určite nejde o to, aby sme mali otrockého ducha. Skôr o bedlivé neobsluhovanie seba, keď si so všetkou dôslednosťou nezakladáme na svojich výkonoch či funkciách, ale jedine na Bohu. Ba naše srdce by nemala nakaziť ani farizejská požadovačnosť na posmrtnú odmenu. Lebo pečaťou toho, že mu patríme je nezištnosť, zatiaľ čo nárokovanie si na čokoľvek je v priamej službe nášho ega. Naopak, vedieť si na nič nenárokovať je vrcholom vnútornej slobody, o ktorej tento svet nemá ani šajnu. Zároveň je podstatou nášho šťastia, pri ktorom všetko, vrátane ťažkostí a námah, preciťujeme ako dar.

 

Ak Pán nájde takéhoto cirkevného šéfa či zasvätenú „operku“ podľa svojho srdca, neodolá. Spokojne môžu rátať s tým, že sa opáše a začne ich obsluhovať on sám. Hneď teraz. Či tak nerobil so svojimi obľúbencami, ktorí sa báli na niečo čo i len pomyslieť, aby im Pán okamžite nevyhovel? K tomu, aby sa to stávalo i nám stačí horčičné zrnko viery. Kiež ho objavíme už dnes.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša