Dnešná nedeľa ponúka jedno z Lukášových „ekonomických podobenstiev“

Liturgické čítania na 25. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

V Lukášovom evanjeliu nájdeme v úvodzovkách „ekonomické podobenstvá“ dosť často. Nielen evanjelista, ale nadovšetko Ježiš vedel, že ich ľudia dobre chápu a budú im rozumieť aj tí dnes. Aspoň ich pointe. Podobenstvo z dnešnej nedele dokumentuje, že v šedej ekonomike a kriminalite s ňou spojenou sa Ježiš dobre vyznal. Totiž exegetických výkladov ako to presne medzi nepoctivým správcom a jeho pánom fungovalo je skoro toľko, ako vykladačov. Aj my v ňom nutne narazíme na to, že vtedajším ziskuchtivým praktikám nerozumieme tak, ako by sme chceli. No ruku na srdce, rozumieme dobre i tým dnešným? Napríklad aj kamuflážam s cenami energií?

 

A predsa Ježiš provokačne aj na logike podnikateľov vidí niečo dobré, hodné pochvaly. Za podmienky, že nezradíme evanjeliovú pointu jeho slov. Totiž podľa evanjelia sme všetci do nohy nespravodliví. A to vďaka hriechu, ktorý v nás pracuje. No nespravodliví správcovia sme aj preto, že hoci sme bytostne závislí na Bohu, od ktorého sme dostali všetko, nedarí sa nám kvalitne hospodáriť s jeho darmi. Či už s tými vonkajšími alebo vnútornými, ktoré nám osobne zveril.

 

Pán nás môže veľmi pochváliť

No napriek našej nespravodlivosti nás Pán môže veľmi pochváliť. A to vtedy, keď budeme jeho dary dávať ďalej. Keď budeme konať proti prúdu, v protiklade so všetkými, ktorí hromadia pre seba. Keď ani v dnešnej hodnotovej kríze nestratíme hlavu a budeme myslieť na konečné vyúčtovanie, kde bude rozhodovať len to, čo sme rozdali. Kreatívne, šikovne i akčne zároveň. Zostaneme síce nespravodliví, lebo budeme rozdávať nie náš kapitál, ale Boží. No náš najbohatší, s duchom sveta nijako neporovnateľný Pán má v takejto „nespravodlivosti“ enormnú záľubu. Nech sa teda – ako o tom môžeme čítať v 14. verši – kľudne jemu i nám smejú milovníci peňazí všetkých čias. Veď ich to raz isto prejde.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.
sestra Dáša