Začína sa 33. ročník časopisu Rebrík – je tu jeho septembrové číslo!

Septembrový Rebrík hľadá odpoveď na otázku, ktorá je témou celého čísla: Čím chcem byť? Každé povolanie nesie v sebe veľa krásneho a zaujímavého. Na prvej dvojstránke o milých zaujímavostiach svojej práce rozprávajú pekárka, krajčírka, vodič autobusu, hasič, kňaz a geológ. Možno práve oni budú pre čitateľa inšpiráciou pri premýšľaní o budúcom povolaní.

 

Septembrový Rebrík si môžete objednať tu: https://www.donbosco.sk/tovar/casopis-rebrik-2022-2023

 

Papierové obliekanie zo stredovej vystrihovacej dvojstránky taktiež pomôže pri otázke: Čím budem? Deti môžu papierové postavičky obliecť do odevov hasiča, plavčíka. Tiež potápača, alebo lekárky, pilotky či baletky.

 

V rubrike Hrám na kontrabase hovorí o svojom povolaní Michal Vavro, kontrabasista Slovenskej filharmónie. Čitatelia sa dozvedia nielen o jeho ceste k hraniu na tomto menej zvyčajnom nástroji, ale aj o láske k hudbe, o tréme, zodpovednosti a radosti z tohto krásneho povolania.

 

V Božom objatí je názov rubriky, ktorá rozpráva deťom o Božej láske. Spolu s nimi sa usiluje hľadať spôsoby, ako túto lásku opätovať. V septembrovom čísle s názvom Boh ma miluje si čitatelia môžu uvedomiť, že môžu byť čistí alebo špinaví, chudí alebo tuční, vysokí alebo nízki. Nič nebráni tomu, aby ich Boh miloval. Zamyslime sa spoločne s deťmi nad týmto úžasným tajomstvom a spoločne sa radujme, že nás miluje.

 

Rebrík (aj predplatné) si môžete objednať na eshope Vydavateľstva DON BOSCO www.donbosco.sk, cez stránku časopisu www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587.

 

Katarína Jantáková a Peter Novák