Saleziánky Ela, Lamiya a Zuzka boli tri týždne v Taliansku

Tri naše sestry saleziánky Ela, Lamiya a Zuzka sa zúčastnili prvého mesiaca 2. noviciátu v Talianskom Ríme. Bola to prvá etapa prípravy na večné sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice (saleziánky). V dome sestier františkánok od anjelov sa stretlo 20 sestier s dočasnými sľubmi. Okrem našich Sloveniek boli prítomné aj sestry z Talianska, Francúzska, Španielska, Maďarska, Ukrajiny, Toga, Madagaskaru, Vietnamu a USA.

 

Tri týždne v dňoch 5.- 26. júla boli veľmi intenzívne. Naplnené rôznymi prednáškami, priestorom na zdieľanie, časom modlitby a aj časom na rekreáciu. Medzi mladé sestry prichádzali rôzni hostia, ktorí im ponúkali podnety na prehĺbenie svojho povolania. Išlo o témy ako napr. jednota povolania, sľuby, komunitný život, poslanie, život modlitby a iné. Okrem toho mali mladé sestry príležitosť sa stretnúť aj s generálnou matkou saleziánok, sr. Chiarou Cazzuolou, a inými sestrami z generálnej rady. Prichádzali, aby povzbudili sestry s dočasnými sľubmi cez večerné slovko.

 

Tri dni pobytu boli špeciálne. Prvý z nich naše dve sestry navštívili v rámci voľného dňa novicku saleziánok zo Slovenska Nikolu Mihalčinovú. Ďalší špeciálny deň strávili vo Vatikáne, kde okrem Baziliky sv. Petra navštívili aj pápežskú kaplnku Redemptoris Mater a neskôr izby sv. Ignáca. Posledný výnimočný deň absolvovali sestry púť na Subiaco. Obhliadli si prvý benediktínsky kláštor a zároveň navštívili aj komunitu našich sestier, ktorá je tam prítomná so špecifickým poslaním. Prijíma ľudí, ktorí majú túžbu zastaviť sa, duchovne sa obnoviť, byť v kontakte s Božím slovom.

 

Jeden z týchto dní sa veľmi páčil sestre Ele: „Veľmi ma oslovila návšteva kaplnky Redemptoris Mater vo Vatikáne spojená s výkladom mozaiky sestrou Lindou Pocher, chvíľou modlitby a obnovením krstných sľubov. Hlboko sa ma to dotklo.“

 

Po návrate domov sestry vhupli do každodenného života. Najbližšie ich čaká takáto skúsenosť o rok v lete opäť na jeden mesiac v Taliansku.

 

Zuzana Šimková FMA