V Badíne bol začiatkom augusta zvýšený výskyt šedej farby

Začiatkom augusta sa v Badíne výrazne zvýšil výskyt šedej farby. Nešlo však o zovšednenie, práve naopak. Takmer štyridsať sestier FMA si robilo duchovné cvičenia, ktoré prednášala sr. Agnes Jenčíková, CJ.

 

Prednášky, v dňoch 1.- 8. augusta ako krátke impulzy do dňa, viedli k zamysleniam a modlitbe s Božím slovom na rôzne témy. Sestry meditovali vďačnosť, požehnanie, vzťah a stretnutie s Ježišom a Pannu Máriu.

 

V piatok v jednoduchosti a predsa slávnostne prežívali sestry oslavu 150. výročia založenia Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. Na záver duchovných cvičení pri slávnostnej sv. omši si sestry ešte raz obnovili svoje rehoľné sľuby. Sestra Mária Gregová v dočasnej profesií si obnovila sľuby na jeden rok.

 

„Odnášam si z tohto týždňa vďačnosť za vzácny čas. Čas v tichu, slobode, vanutí Ducha Svätého. Som vďačná sr. Agnes za prednášky a možnosť rozhovorov a tiež sr. Monike Skalovej za počúvajúce srdce a rozhovory s nami sestrami. Ďakujem aj mnohým ďalším, ktorí svojou modlitbou alebo inou pomocou prispeli k milostiam týchto dní,“ rozpráva o duchovných cvičeniach jedna zo zúčastnených sestier.

 

-fm-