Sestra Alena Badačová: „V Taliansku som si často hovorila, že môj Boh je skutočný gentleman.“

 

Sestra Alena Badačová sa pripravuje na večné sľuby. V júli bola v Taliansku na miestach, kde pôsobili don Bosco a Mária Mazzarellová. O svojich zážitkoch rozpráva na nasledujúcich riadkoch.

 

Ali, ako by si ty charakterizovala druhý noviciát?

Druhý noviciát je obdobím, kedy sa sestra stiahne trochu do úzadia, aby prehodnotila svoj doterajší rehoľný život. Zamýšľa sa nad jednotlivými rokmi prežitého rehoľného života, udalosťami. Pripravuje sa na definitívnu odpoveď Bohu svojím „áno“ v zložení doživotnej profesie.

 

Príprava na večné sľuby prebiehala v Taliansku, čo všetko ste navštívili a prečo?

V Taliansku som prežila jeden mesiac. Mali sme ho rozdelený do troch častí v rámci návštevy jednotlivých miest.

1.časť (10 dní)  sme prežili v meste Turín, bývali sme blízko Valdocca. Toto mesto je významné pre život don Bosca, jeho charizmu, ako načítal dobu v ktorej žil. Tiež sme sa venovali ľuďom, ktorí ho ovplyvnili  a aj vďaka nim sa mohol stať svätým. Okrem Turína sme v tomto čase navštívili miesta ako Chieri, Colle Don Bosco, Morialdo a Cascina Moglia.

2.časť (3 dni) sme sa presunuli do Nizza Monferato. Toto mestečko je významné pre náš  Inštitút FMA, pretože tu bol prvý generálny dom. Je zaujímavé, že toto miesto objavil don Bosco, chodil si tu odpočinúť a stretával sa tu s rôznymi kňazmi. Videl toto miesto ako taký „uzol“ pre stretávanie FMA.

3.časť (14 dní) Najdlhšiu časť nášho pobytu sme prežili v Mornese – na miestach, kde sa narodila a žila väčšiu časť svojho života naša spoluzakladateľka Mária Dominika Mazzarello. Na tomto mieste sme sa venovali jej životu a zaoberali sa štúdiom našich sľubov a doživotnej profesie. Navštívili sme aj Valponascu, Mazzarelli, kostol v Gave a boli sme tiež v prístave v Janove, odkiaľ don Bosco a M.D. Mazzarello vyprevádzali prvé misijné výpravy.  Posledných 8 dní sme strávili duchovnými cvičeniami.

 

A obsahovo, aké témy ste rozoberali a čo teba najviac oslovilo?

Počas celého mesiaca sme mali možnosť bohatého čerpania z koreňov našich zakladateľov don Bosca a M.D. Mazzarello. Zaoberali sme sa ich životom, listami, ktoré napísali, osobnými skúsenosťami ale tiež aj chybami, ktoré v živote urobili. Myslím, že aj poznanie, že svätí majú svoje chyby slúži k povzbudeniu, že každý z nás sa môže stať svätým.

Mňa osobne veľmi povzbudzovali jednotlivé meditácie a exegézy zo Sv. Písma, ktoré sme mali často zamerané na tému povolania. V neposlednom rade sme sa zaoberali aj témou doživotnej rehoľnej profesie. Vysvetleniu jednotlivých gest pri tomto obrade a tiež formúl, ktoré máme možnosť si vybrať. Sprevádzali nás ľudia z rozličných miest a odovzdávali nám tiež svoju skúsenosť žitia saleziánskej charizmy.

 

Máš aj nejaký špeciálny zážitok z tohto formačného pobytu?

Zážitkov mám neskutočne veľa. Od tých najvtipnejších, ktoré vznikli najmä vďaka komunikácii v taliančine, nové priateľstvá vďaka poznaniu nových sestier a ľudí až po pre mňa osobné.

Mala som množstvo milých zážitkov, kedy mi Boh cez ľudí prejavil mnoho láskavosti od rôznych maličkých skutkov, slov až po spoveď v Taliansku v slovenčine. Tu som si často hovorila, že môj Boh je skutočný gentleman.

 

Onedlho zložíš svoje večné sľuby, aká je tvoja motivácia k tomuto kroku?

Moja motivácia? Už pri prvých sľuboch, ktoré skladáme, hoci je to iba na jeden rok, to vo svojom srdci myslíme navždy. Je to pre mňa spečatenie tohto prvého verejného „áno“, ktoré som povedala Pánovi 6. augusta 2016.

Je to pre mňa odpoveď na lásku, ktorú mi Boh prejavuje, túžba odovzdať sa so všetkým čo mám (hoci je to neraz ako z Písma len 5 chlebov a 2 ryby). Tiež to ponúknuť pre službu.

Aj týmto naozaj ĎAKUJEM za každú modlitbu, ktorou ma sprevádzate k tomuto kroku a zároveň Vás prosím o ňu. Večné sľuby zložím 27. augusta o 11,00 hodine v kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.