Čím žijeme na Vavilke? Píše sestra Jana

Čím žijeme na Vailke? Veľmi stručne povedané, tak ako asi…