Pedagogický kolektív z CMŠ Márie Mazzarellovej sa školil na tému: „JA“ ako triedny učiteľ

Prvé júlové dni sa celý pedagogický kolektív Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej zúčastnil školenia centra rodiny FAMILY GARDEN v Bratislave – Trnávke. Učiteľky privítali lektori Katarína a Kamil Baginovci s témou „JA“ ako triedny učiteľ.

 

Počas víkendu Bagínovci previedli účastníčky zaujímavou cestou od sebapoznania a spoznávania vlastných emócií, cez efektívnu komunikáciu (učiteľ – učiteľ, učiteľ – dieťa, učiteľ – rodič). Smerovali k preberaniu zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Vďaka viacerým cvičeniam, praktickým príkladom sa „prekopali“ k návodu ako zvládnuť náročný rozhovor. Nadobudli potrebné inštrukcie ako si najlepšie poradiť počas stretnutia s rodičmi, či už osobne alebo na rodičovských stretnutiach.

 

Počas školenia vládla rodinná atmosféra, bolo cítiť radosť, spontánnosť a nechýbali ani hlboké rozhovory. „Viac sme sa medzi sebou spoznali, objavili aj to, čo sme o sebe nevedeli. To je veľmi podnetné pre naše spoločné fungovanie,“ podelila sa jedna z učiteliek.

 

V prednáškach zazneli aj citáty významných osobností z pedagogického, umeleckého, či filozofického sveta. Nakoľko materská škola Márie Mazzarellovej má saleziánsky štýl výchovy a lektori tiež pochádzajú zo „saleziánskeho sveta,“ nechýbal citát apoštola mládeže sv. Jána Bosca, ktorý doplnil tému komunikácie: „Nehovor všetko, čo vieš, ale vedz dobre to, čo hovoríš.“

 

„Zo stretnutia sme odchádzali povzbudené. S viacerými bodmi v poznámkovom bloku, ktoré nám, verím, pomôžu rásť v našej pedagogickej profesii,“ na záver dodala ďalšia z účastníčok.

 

Martina Škvareninová FMA

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka.