Naše osobné stretnutie s Trojicou sa blíži

Liturgické čítania na nedeľu Najsvätejšej Trojice cyklus B nájdete na tomto odkaze

 

Obdobie vzniku Nového zákona sa stalo érou Božieho Syna, Ježiša Krista. Ním Starý zákon, ktorý bol érou Boha Otca, dosiahol svoje naplnenie. A po Ježišovom období nastala éra Ducha Svätého, tá naša, v ktorej žijeme i my. Máme to privilégium mať účasť na otcovsko-materskej láske Boha Otca, na bratsko-snúbeneckej láske Syna a na všestranne priateľskej láske Ducha Svätého. On je tá plná pravda, sila lásky, ktorú ešte nevieme zniesť a keby sme ju tu na zemi zakúsili viac, asi by nás to položilo. Také je tajomstvo Trojice, ktorá chce prelievať svoje bohatstvo do nových a nových ľudí.

 

Pár veršov po nedeľnom evanjeliu Ježiš kratučkým, ale veľmi nežným podobenstvom o rodiacej žene naznačuje, že všetko toto sa začne veľkým pôrodom – jeho hodinou, keď má zomrieť na kríži a vstať z mŕtvych. Jeho pôrod sa završuje v nás, naším zrodením pre večnosť.

Tajomstvo Trojice

Ak by sme chceli trochu načrieť do tajomstva Trojice, tak celkom jednoducho by sme o nej mohli povedať, že je seba vydaním, seba darom. Vo svätej Trojici sa Otec úplne vydáva Synovi. Nehovorí „ja“, ale „ty“, skrze Svätého Ducha. Dávať sám seba patrí k Božej povahe, ba je to jadro jeho podstaty. Keby nás Boh hneď od začiatku stvoril v nebeskej podobe tak, aby sme ho videli tvárou v tvár, iste by sme nikdy nezhrešili. Chýbalo by nám však niečo dôležité. Nenaučili by sme sa mať účasť na vzájomnom ľudskom darovaní. V nebi by naša túžba odovzdať seba samého nemohla byť uspokojená, pretože by sme si jasne uvedomovali, že nedávame Bohu vôbec nič. Lebo všetko by sme mali len od neho. A ak by sme aj neboli nešťastní, predsa by to nebolo ono. Dnes, našťastie, dávať sa cez blížneho Bohu môže každý z nás.

Všetci sme povolaní spolupracovať na našom znovuzrodení v Otcovi, Synovi i Duchu Svätom. Prijímať i dávať zároveň. A ak sú pôrodné kontrakcie v našom živote stále častejšie a silnejšie, je to dobré znamenie. Naše osobné stretnutie s Trojicou sa blíži. Ako novonarodené dieťa opustíme lono Trojice, aby sme ju mohli konečne vidieť z tváre do tváre.

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša