Čerpajme zo svetla Božieho slova, ktoré živí našu lásku

Liturgické čítania na 6. Veľkonočnú nedeľu cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Povzbudeným Ježišovým víťazstvom nad smrťou nám cirkev opäť predkladá tému lásky. Nie však abstraktne. Podľa Ježišových slov ako konkrétnu imatrikuláciu do stánku Božej lásky. Spolu s cestou doň, ktorou je počúvanie a počúvnutie, prijatie a žitie evanjelia. Práve v tomto úryvku nachádzame definíciu evanjelia ako Božieho slova: je od Otca, dané cez Syna a sprevádzané prisľúbeným Duchom Svätým.

 

Ak je láska spätá so slovom, platí to aj pre to Božie. Lebo láska chce komunikovať, viesť dialóg. Tá Božia najmä evanjeliom, ktoré nám dáva námety prečo a ako hovoriť so svojím Bohom, o čom s ním hovoriť a ako lásku žiť. A Duch Svätý, ako najlepší Učiteľ a Vychovávateľ, nám Otcovo slovo nielen vysvetľuje, ale aj pripomína.

 

Boh a jeho láska je v nás a my v ňom

Ježišove slová učeníkom pred krízou z jeho smrti sa točia stále okolo najpodstatnejšieho: Boh a jeho láska je v nás a my v ňom. Ako skúšku správnej cesty nám Ježiš zanecháva pokoj, ten svoj, ktorý sa nedá kúpiť ani za bitcoiny najväčších vládcov sveta. Biblický pokoj plný požehnania, ktorý je zálohou a predchuťou neba. Pokoj z jednoty s Otcom, z jednoty s pravým zmyslom a cieľom sveta – prebývaním v láske.
Cesta kresťana je putovanie s pokojom v srdci do stánku milovania. Táto cesta lásky je nenápadná, uzučká. Tichá, nenásilná ako smerovanie k zachraňujúcemu svetielku v tmavom lese, a preto plné nádeje. Stačí iba uveriť, počúvnuť jej hnutia a v každodenných vzťahoch sa vydať smerom k nej.

 

Čerpajme zo svetla Božieho slova, ktoré živí našu lásku. Osvetľuje cestu do nového, blaživého Jeruzalema z druhého čítania. A aj keď v lesoch panelákov a podnikov nenájdeme ešte ten nebeský pokoj, na ceste lásky sa ocitneme v oáze Ježišovho šalomu už dnes. Jeho pokoj je vigíliou nebeského mesta pokoja (Jeru-šalema) kde je tvoj i môj definitívny príbytok s Baránkom.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša