Je PRIJATIE to, čo nám chýba?

Uvažujem. Sedím a počúvam Mareka Madru riaditeľa IPečka. Sprevádza mladých v beznádejných situáciách, keď sa pohrávajú s myšlienkou na samovraždu. Vnímam, že vie o čom hovorí.

Jediná vec, ktorú nám chce počas 3 hodín povedať je: „To, čo mladí potrebujú je Vaše prijatie.“

Rozohráva to vo mne diaľnice myšlienok. Naozaj IBA toto?

 

Začína. My psychológovia si myslíme, že máme charizmu na prijatie a je automatické.

My zo saleziánskych stredísk si tiež myslíme, že máme charizmu na prijatie a sme presvedčení, že mladí sú u nás prijatí.

 

Do internetovej poradne sa však ozýva veľa mladých z našich stredísk.

Pretože nie sú top.

Pretože nespĺňajú naše kritéria.

 

Aby nám pomohol do praxe. Rozpráva o technike, ako zistiť, ktorým „jazykom lásky“ mladí práve hovoria.

Ako to v krátkom čase „prečítať“ a naladiť sa na nich.

Je to vysoký level počúvania, vnímania človeka, práce na sebe.

Tak teda, stačí IBA prijatie?

 

Anna Šutková