Ježišov učeník spoznáva hlas svojho Pána

Liturgické čítania na 4. Veľkonočnú nedeľu cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Každoročne na štvrtú veľkonočnú nedeľu sa z evanjelia podľa Jána číta o Dobrom pastierovi. No vždy iná časť. V aktuálnom úryvku je dôraz na počúvanie Pánovho hlasu a na večný život, ktorý nám Ježiš veľkonočnými udalosťami zaslúžil.

 

Ovce, ale aj iné domáce zvieratá, veľmi dobre poznajú hlas svojich pánov a adekvátne naň reagujú. V Starom zákone, na ktorý Ježiš nadväzuje, sa pri počúvaní Boha chápe komplexný postoj, spätý s poslušnou učenlivosťou Božiemu slovu. Ježišovým príchodom toto sväté počúvanie Boha ústí do jeho nasledovania. Preto Cirkev tento text spája s povolávaním nových učeníkov Ježišom, ktorí tak môžu vykročiť za tým najbezpečnejším vodcom. Alebo tým jediným naozaj bezpečným. Preto najmúdrejšie, čo v živote možno urobiť, je kráčať za ním.

 

Ježišov učeník spoznáva hlas svojho Pána

Jednak vo svojom vnútri, v udalostiach, v potrebách blížnych a najmä v Božom slove. Poznáva ho vierou a ide za ním, aby sa nielen nestratil, ale i získal večný život. Ježiš poskytuje svojim aj garanciu, že nik ho nemôže vytrhnúť z rúk – teda z moci – nebeského Otca. A to už tu a dnes! Večným životom je pre nás ten Ježišov, o ktorý sa s nami delí. Naopak, neochota odpovedať na Ježišove kritériá, ktoré sú iné ako jeho odporcov, vedie k smrti.

 

Slová o sebe ako o dobrom pastierovi povedal Ježiš v kontexte sviatku posvätenia chrámu. Ak uzatvára tento obraz slovami o svojej jednote s Otcom, chce tým povedať, že odteraz je on viditeľnou prítomnosťou Boha medzi nami. Obraz chrámu, ktorý bol vnímaný ako Božia prítomnosť uprostred ľudu, je privedený k dokonalosti v osobe Ježiša vďaka jeho jednote s Otcom. Obaja sú spojení v láske a poslušnosti pre našu spásu ako tá najlepšia „partia“ pre každého z nás.

 

Svojim poslucháčom Ježiš hovorí, že Otcova moc je väčšia, než akokoľvek zamaskovaného a silného lupiča. Niekedy podvedome hľadáme svoju istotu v neistých konšpiráciách, a pritom nám veriacim Ježiš ponúka prvotriednu, najistejšiu istotu. Cestu najbezpečnejšiu. Samozrejme, že z tých, čo sú na tomto svete možné.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša