Láska robí z rybárov všetkých čias dobrého pastiera

Liturgické čítania na 3. Veľkonočnú nedeľu cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Správy o Ježišovom zmŕtvychvstaní sa presúvajú z Jeruzalema do Galilei. A to aj vďaka kríze učeníkov, ktorí po Ježišovej smrti nevedeli, ako ďalej. No Ježiš na nich čaká i tam.

 

Nevdojak si môžeme klásť otázku, ako je to možné, že učeníci išli loviť ryby po takých silných udalostiach, ktoré prežili? Bolo to na dvojnásobný pokyn anjela i Ježiša, že ho uvidia v Galilei (porov. Mt 28, 7 – 9) alebo ako prípravný rituál definitívneho prevzatia zodpovednosti za rybolov ľudí? Niektorí biblisti pripúšťajú, že to mohol byť aj prejav dezorientácie učeníkov, či dokonca ich opätovnej nevery. Podľa Ježiša sa však žiaden návrat späť konať nebude. Nič neskončilo, naopak, teraz sa to začne tak naozaj.

 

Aj scéna zázračného rybolovu pri Genezaretskom jazere sa začína za svitania, na prechode z tmy do svetla. Učeníci zrejme potrebovali prežiť noc vlastnej neužitočnosti, ktorú nesmierne plodnou urobil Pán. Pritom nežiadal a ani v budúcnosti nebude od nich žiadať nič mimoriadne. Len poslušnosť jeho slovu. Teraz, aby s uvedomovaním si toho, čo robia, pozorne hodili sieť na pravú stranu.

 

Je to Pán, alebo nie?

A znova sa opakuje moment neistoty učeníkov v jeho spoznávaní: Je to Pán, alebo nie?
Ján, ktorý miluje, znova ho spoznáva nech je kdekoľvek, aj pri tej najprofánnejšej práci. No ani Peter nezaostáva za milovaným učeníkom. Pred skokom do vody sa nelogicky oblečie. Z úcty k Ježišovi? Ženie ho túžba byť pri ňom čo najskôr. Naposledy sa vnútorne stretli na dvore u Annáša, pri ohni, kde Peter tri razy Ježiša zaprel. A teraz, znova pri ohni, prišiel čas na obnovenie lásky, tentokrát na život a na smrť. Veď len tá je dôležitá. Akokoľvek bol Peter slabý, po celú dobu verejného účinkovania mu bol Ježiš nablízku. Ale jeho zaprením bola ich vzájomnosť narušená. No po trojnásobnom vyznaní lásky sa z Petra stáva trojnásobne potvrdený nielen rybár. Stáva sa z neho pastier, akým sa nazval sám Ježiš. Opravdivý pastier, ktorý povedie jeho stádo a položí zaň i život. Lebo iba láska robí z rybárov všetkých čias dobrého pastiera.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša