Svätý otec František vymenoval saleziánku Alessandru Smerilli za tajomníčku Dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja

 

Rím (Taliansko). Svätý Otec vymenoval sestru Alessandru Smerilli, dcéru Márie Pomocnice za sekretárku Dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja. Oddaná službe Cirkvi a svetu ako radkyňa Vatikánskeho mestského štátu a poradkyňa Biskupskej synody bola od augusta 2021 vymenovaná ako dočasná sekretárka toho istého dikastéria a delegátka pre Vatikánsku komisiu Covid-19.

 

Svätý Otec vymenoval aj kardinála Michaela Czernyho, S.I., dovtedajšieho dočasného prefekta toho istého dikastéria a podsekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, aj so zodpovednosťou sekcie prefekta dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja. Vymenovaný bol aj pre prácu s migrantami a utečencami a na špeciálne projekty, otec Fabio Baggio, CS., v súčasnosti námestník tajomníka sekcie pre migrantov a utečencov.

 

Sestra Alessandra vyjadruje svoju vďačnosť pápežovi Františkovi za vymenovanie: „Ďakujem svätému otcovi Františkovi za dôveru, ktorú do mňa opäť vložil. Som rada, že môžem spolupracovať s kardinálom Michaelom Czernym a pátrom Fabiom Baggiom a dať sa do služieb podpory integrálneho rozvoja každého človeka, podporovať mier medzi národmi a starostlivosť o náš spoločný domov.“

 

Dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja

Dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja je založené pápežom Františkom 1. januára 2017. „Podporuje integrálny ľudský rozvoj čerpaním inšpirácie z evanjelia a v nadväznosti na teológiu a sociálnu náuku Cirkvi. Študuje a zhromažďuje správy a výsledky bádaní o spravodlivosti a mieri, pokroku národov, podpore a ochrane dôstojnosti a ľudských práv. Národov v odzbrojení a ozbrojených konfliktoch, ako aj ich tragických dôsledkoch na civilné obyvateľstvo a na prírodné prostredie. Integráciou, prepojením a dialógom medzi rôznymi sociálnymi systémami – ako je ekonomika, financie, práca, politika, kultúra. Dikastérium pracuje na tom, aby sa sociálne učenie Cirkvi dostalo do povedomia a do praxe.“

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice vyjadruje sestre Alessandre Smerilli podporu v modlitbe. Praje jej aby pokračovala vo vykonávaní tohto poverenia v kontinuite so záväzkom, ktorý na seba vzala. Ide  o integrálnu podporu osoby a pokoja. Aj v starostlivosti o stvorenie so saleziánskym pohľadom, ktorý si cení pozitívny aspekt v každej realite, najmä v tej mladej.