Valné zhromaždenie združenia Laura prinieslo novú jar do celej organizácie

 

Valné zhromaždenie Laura, združenie mladých sa uskutočnilo v Badíne. Víkend naplnený radosťou, smiechom, zdieľaním a spoznávaním sa navzájom ako aj priestorom na hry, rozhovory priniesol novú jar do organizácie Laura. Nechýbala ani tradičná pracovná časť valného zhromaždenia.

 

Sobotné dopoludnie

Sobotné dopoludnie bolo venované predstaveniu činnosti združenia, diskusii a následnému schváleniu správy o činnosti združenia, ktorú predstavili predsedníčka Marta Baňasová, riaditeľka Mária Nagyová predstavila  finančnú správu za rok 2021 ako aj návrh rozdelenia financií na rok 2022. Následne jednotlivé komisie predstavili správu za kontrolnú a regrantingovú komisiu, krátke informácie o fungovaní v roku 2021 podali aj tímy – športový, kultúrny, mediálny a nový eco-tím, správa o činnosti ústredia, správa o činnosti Mediálnej školy či Videsu. Členka predsedníctva Andrea Pilná prestavili správu o činnosti predsedníctva. Dopoludňajší program bol síce dosť hutný na informácie, no napriek tomu tvorivosť a kreativita len tak iskrila. Jar bolo cítiť nielen vonku ale aj medzi mladými – v ich srdciach, túžbach a motiváciách k tomu, čo robia a chcú robiť.

 

„Som veľmi rada, že sme sa takmer po 2 rokoch stretli na valnom zhromaždení naživo. Mladí potrebovali, aby sa videli face to face, zdieľali a tešili z interakcie, ktorú online priestor nedokáže nahradiť. Boli chvíle náročné – keď sme informovali o zníženej dotácii z ministerstva, ale zároveň bolo cítiť silnú podporu stredísk a mladých, že tu nie sme sami. Bola som veľmi vďačná za podporu, že to čo robíme nie je zbytočné aj keď situácie sú často náročné. Myslím, že aj nám na ústredí dodali silu a elán k tomu čo robíme, aby si aj tam hore uvedomili, že mládežnícke organizácie sú potrebné a neprestali sme o našej činnosti hovoriť. Ak my budeme mlčať, tak kto potom bude hovoriť, “ zhodnotila stretnutie riaditeľka Mária Nagyová.

 

Vyjadrenie názorov v diskusiách a iné zážitky

Členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení. Diskutovali a hľadali nové výzvy či niečo viac ponúkať v strediskách. Vo všetkom nás viedla nádej novej jari nielen navonok ale aj dovnútra. Diskutovalo sa nad témami, ktoré nám vyplývali zo strategického plánovania – hľadali nové pohľady, výzvy a spôsoby ako kráčať s mladými ďalej.

 

Predsedníčka Marta Baňasová povedala: „Som vďačná za rodinnú atmosféru a pohodu, ktorá sa niesla celým víkendom. Z mladých bolo cítiť nadšenia a radosť pre to, čo robia a čo chcú robiť. Z popoludňajších diskusii som vnímala ich silnú túžbu po angažovanosti. Napĺňalo ma radosťou, že im na združení a na deťoch a mladých záleží.“

 

Jarné počasie počas prestávky zlákalo mladých aj do krásnej prírody, či na malý „skok“ do Banskej Bystrice. Počas stretnutia vládla priateľská atmosféra a aj téma neformálneho bloku bola podľa zhodnotení pre nich prínosná. Diskusie a rozhovory ich obohatili o nové skúsenosti a pohľady. Tie môžu využiť vo svojich strediskách, stretkách pri práci s deťmi a mladými, ktorým sa venujú.

 

Organizačný tím Valného zhromaždenia ZL

Zdroj: laura-mladez.sk

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácie na podporu a rozvoj práce s mládežou 2022-2026, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.