Raj na zemi? toto počuli uši sestier a bratov z ADMY v Michalovciach

Raj na zemi? Nemyslím ten náš „slovenský raj“ ani „detský raj“ v Tatrách…ale to, čo sa dá zažiť cez vzťahy: záujem, pomoc a ústretovosť jedni k druhým, žičenie si dobra, pokoj v srdci a smiech, aj z nezdarov, lebo šťastie nie je o úspechu. Môžeme to nazvať aj božie kráľovstvo. To je to, čo ohlasoval Ježiš, o čom hovoril celé tri roky, k čomu pozýval apoštolov…a teraz, pozýva aj nás.

 

To počuli uši sestier a bratov zo združenia Márie pomocnice (adma) z Michaloviec počas duchovnej obnovy v sobotu 2.apríla. S veľkou túžbou po duchovne zúčastnilo sa ich celkom dosť, do štyridsať. V sústredenom tichu sa zamýšľali nad tým, ako sa Boh s láskou díva na nás a spolu s ním sa tomuto pohľadu, na seba a iných, od neho učíme my. Veď Ježiš pozýva aj teba, aj mňa žiť božie kráľovstvo. Poslaním cirkvi je evanjelizovať. A evanjelizovať, hlásať znamená svedčiť o božej láske.

 

Tak ako v ukážke z filmu bedári, kde Jean Valjean ako prepustený galejník žobre o trochu polievky,  dostane láskavé prijatie, pozvanie sadnúť si za prestretý stôl, čisto navlečenú posteľ a predovšetkým dôveru, za ktorú sa však odplatí krádežou. Okradnutý biskup však ukradnuté striebro obráti na dar a pridá mu ešte viac. „Prečo ste to urobili?“ „Tvoja duša je už vykúpená. Povedal si, že začneš nový život. Boh ti dáva novú šancu.“  Toto je obraz božej lásky. A božie kráľovstvo znamená žiť tu a teraz otcovu lásku.

 

Ako? Tak, že sa usilujem dobre žiť s tými, s ktorými som. (povedal kedysi bl. Egídius z Assisi). A tam kde som. Tu a teraz, v prítomnej chvíli, v podmienkach aj s povahou, akú mám. Lebo božie kráľovstvo znamená žiť tu a teraz otcovu lásku.

 

Hela Gúberová