Kolaudácia domu, pomoc ľuďom z Ukrajiny a bežný život sestier na Kremnickej v Bratislave

Komunita provinciálneho domu žila dlho očakávanou kolaudáciou nového domu. Aj keď okolie stavby ešte nenasvedčuje tomu, že je všetko ukončené, predsa len dom je už pekný zvonka i zvnútra. V spolupráci so šikovnými a ochotnými sestrami z bratislavských komunít sa izby zapĺňajú nábytkom a už hostili aj prvú obyvateľku, misionárku Kamilu Seidlovú z Paraguaja, ktorú sme mali šesť týždňov na Slovensku. Síce väčšiu časť na východe, kde sa zapojila i do pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine. Niekoľko pekných chvíľ sme s ňou prežili pri rozhovoroch. Čoraz viac chápeme, v čom sme odlišní od našich juhoamerických sestier, a čo máme zase spoločné vďaka charizme.

 

Pomoc ľuďom z Ukrajiny

Snažíme sa byť v kontakte aj s našou ďalšou misionárkou, Máriou Rehákovou, ktorá sa nachádza v ukrajinskej Odese. Spolu so sestrami komunity je solidárna s tými najzasiahnutejšími vojnou, ktorí nemôžu z krajiny ani odcestovať. Situácia na opačnej strane Slovenska nás nenecháva na pokoji a niektoré z nás boli počas direktorského stretnutia pomáhať na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Iné sestry zase zisťujú, že príležitostí na pomoc pribúda aj v Bratislave. Vikárka, sr. Mirka Tarajová, spolu s ďalšou misionárkou, sr. Andreou Mladošovou z Azerbajdžanu, ktorá ovláda ukrajinčinu i ruštinu, sa  tento týždeň opäť vydali na cestu do Michaloviec. Chcú sa zapojiť do pomoci ľuďom v blízkosti našej východnej hranice a využiť znalosti jazykov na prvý kontakt s nimi.

 

Bežný život komunity

Bežný život komunity teda pokračuje na pozadí návštev, krátkodobých, dlhodobých, stretnutí so sestrami a aj robotníkmi na stavbe. Veľkou vecou je, že sa nám podarilo ukončiť aj rekonštrukciu priestorov domu, kde bývame, zničených  haváriou vodného potrubia ešte v auguste. V závere komplexnej rekonštrukcie suterénu a rekonštrukcie novej časti domu sa u nás jeden týždeň stretali štyri skupiny robotníkov.

Život  sa postupne prinavracia do predpandemických koľají, o čom svedčí aj duchovná obnova miestnych ASC, ktorí ju po dlhom čase budú mať v našom dome. Tešíme sa z tohto návratu i zo spoločenstva, ktoré môžeme s nimi budovať. Sledujeme i úsilie sestier pracujúcich na ústredí Laury, kde mali za posledné obdobie rôzne neľahké situácie, niekedy až dramatické, inokedy úsmevné. Podstatné však je, že ich s obdivuhodnou odhodlanosťou riešia a nevzdávajú sa. Niektoré sme ponorené i do projektu Bibliq a sprevádzame mladých objaviteľov slova pri ich poznávaní Božieho slova a pripravujeme ďalší ročník súťaže.

A pri tom všetkom si uvedomujeme poslanie tohto domu, byť zázemím pre komunity na celom Slovensku i „pristávacou plochou“ pre naše misionárky.

Ďakujeme, že nás v tom podporujete!

 

Za sestry komunity provinciálneho domu v Bratislave

Sr. Monika Golianová