Božiu slávu na tejto zemi je možné zadržať iba počúvaním a zachovávaním Božieho slova

Liturgické čítania na 2. pôstnu nedeľu cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Druhá pôstna nedeľa je každý rok o premenení: Ježišovom i našom. Tiež prípravou na jeho umučenie a oslávenie. A tento rok so špeciálnym Lukášovým dôrazom na modlitbu. Ako jediný zo synoptikov hovorí, že na vrchu sa chcel Ježiš modliť, čím nadväzuje na jeho modlitbu v predchádzajúcej udalosti pri Cézarei Filipovej. Tam skúmal svojich učeníkov ako pochopili jeho osobu a poslanie a už vtedy ich začal pripravovať na svoj odchod.

 

Ježiš teda putuje zo samoty do samoty a v modlitbe mu žiari nielen tvár, ako Mojžišovi na Sinaji, ale aj odev. Tretí evanjelista je originálny i tým, že v silnej chvíli premenenia Ježiš tých najbližších pripravuje na svoju smrť a zmŕtvychvstanie. Ako v divadle: rozhovorom o svojom odchode s hlavnými predstaviteľmi Zákona a Prorokov – Mojžišom a Eliášom. Práve oni mali skúsenosť s tajomným exodom do večnosti. Bolo to pre posilu Ježiša alebo pre upevnenie učeníkov?

 

Prispatí učeníci

Oblak, ktorý ich zahalí je obrazom Božieho priestoru, Božej ochrany, omilostenia človeka. Teraz sú svedkami Ježišovho Božieho synovstva dvaja starozákonní, do neba vzatí velikáni a traja prispatí učeníci. Učeníkov, ku ktorým je Lukášovo evanjelium zhovievavejšie, premáha na vrchu spánok, rovnako ako onedlho v Getsemani. Lebo človek nie je schopný uniesť ťarchu Ježišovho božstva či už v jeho sláve alebo onedlho v utrpení. Na kríži, smerom ku ktorému sa Ježiš práve vydáva, ju uvidia všetky národy.

 

Pre spánok učeníci nestihli zachytiť celý rozhovor Ježiša s Mojžišom a Eliášom. Zazreli dačo z Ježišovej slávy, takej veľkonočnej, ešte v predstihu. Ale hovoriť o nej ostatným budú až sa naplní. Chcú si však z nej niečo zadržať stavbou rovnocenných stánkov. Preto im hlas z neba – ako pri krste v Jordáne – opakuje potvrdenie Ježišovej výnimočnosti. Lebo Božiu slávu na tejto zemi nie je možné zadržať stánkami, ale iba počúvaním a zachovávaním Božieho slova. Asi preto jej je dnes dáko pomenej…

 

Pri pohľade na zmučeného Ježiša – včera i dnes – všetci môžeme mať sklon zapochybovať o jeho božstve. Preto nám v dnešnú nedeľu vo všetkých chrámoch bude zaznievať, aby sme v neho verili a počúvali ho.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša