„Pri pohľade na naše čerstvo vymaľované steny mi stíska srdce, ale radosť z tej novoty okolo mi prekrýva smútok z ich bolesti,“ píše sestra Mária z Vavilky

Ešte pred dvomi týždňami som rozmýšľala, čo vám o nás napíšem, ako sa spolu s vami poteším, čo máme nové a ako sa Pán o nás stará a ako sa z toho spolu v komunite tešíme a …

 

Zrazu mi to príde také zvláštne. Môžem sa vôbec tešiť z toho, že sa nám podarilo obnoviť byt, v čase keď len pár stoviek kilometrov od nás ľudia utekajú zo svojich domovov do neistoty a mnohé z nich ľahli navždy popolom? Pri pohľade na naše čerstvo vymaľované steny mi stíska srdce a radosť z tej novoty okolo mi prekrýva smútok z ich bolesti.

 

To však, čo mi v srdci ostáva pri tomto pohľade je vďačnosť

Kam sa pozriem, tam vidím ochotné a šikovné ruky robotníkov, sestier, bratov, animátorov… Pán sa postaral- o objavenie pána podlahára, ktorý býva kúsok od nás a vždy odložil inú prácu, aby prišiel robiť k nám, o brata- saleziána- ktorý ochotne vymaľoval celý byt, o ocka jednej stretkárky, ktorý dodal dvere, o ochotných animátorov, ktorí prenášali ťažký nábytok, o suseda, ktorý rád urobil elektriku, o bývalú animátorku, ktorá pomohla s dizajnom, o ochotné sestry, ktoré každý deň po práci leteli domov dorábať čo bolo treba a upratovať…

 

Pán sa o nás postaral. Verím, že sa stále stará. Nielen o nás, ale aj o tých, ktorým vojna berie všetko, čo im doteraz dotváralo pocit domova. Srdcom som v posledných dňoch často na hraniciach, či v inej  pomoci utekajúcim bratom a sestrám. Niekedy by som oveľa radšej pomáhala tam, ako žila to, čo mi je zverené v mojej práci, s mladými v stredisku. Silne však vnímam, že Pán vidí aj tieto moje vnútorné boje. Uisťuje ma, že ak budem v tom, čo mám zverené s Ním, On sa postará o ostatné.

 

A ešte jedna vec je pre mňa v posledných dňoch veľmi silná. Naša kaplnka v byte. Je úplne jednoduchá- na stene, kde je Bohostánok sú len 2 obrazy- sv. Jozef, patrón našej komunity a z druhej strany Panna Mária. Nebolo by to asi nič špeci. No sú to ikony, pre nás saleziánky, hlavne tu na západe, nie veľmi typické zobrazenia. A tak ma práve tento pohľad posledné dni ešte viac pohýna odovzdávať všetko to, čo sa deje do Jeho rúk.

Pán sa stará… aj cez naše modlitby a ak bude príležitosť, tak aj vyhrnuté rukávy.

 

za vavilkovskú komunitu sr. Mária