Generálna predstavená saleziánok so svojou radou pozýva saleziánky a výchovné komunity k spoločnej modlitbe ruženca za mier vo svete

Rím (Taliansko): Generálna predstavená saleziánok, sestra Chiara Cazzuola, pozýva všetky saleziánky a výchovné komunity k modlitbe ruženca. Píše im list v spoločnej reflexii počas zimného pléna s generálnou radou a zoči-voči zhoršujúcej sa medzinárodnej situácii. V ňom zvoláva spoločnú modlitbu ruženca za mier vo svete. Zúčastnite sa modlitby aj vy v priamom prenose 12. marca.

 

„Najdrahšie sestry a najdrahšie členky výchovných komunít,

nosíme v srdci presvedčenie, že mier sa buduje s mierom. Len proces zmierenia založený na rešpektovaní práv a povinností každého občana a každej zo strán môže viesť k mieru. Vzdelávanie a ohlasovanie evanjelia, ktoré osvecuje myseľ, mení srdce a posúva vôľu k spoločnému dobru, je stále viac spôsob, akým chceme ísť „do posledného dychu.“ V tejto historickej chvíli výchovný program dona Bosca, „výchova dobrých kresťanov a čestných občanov,“ je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým.

 

Ako veriaci máme povolanie odsudzovať zlo v akejkoľvek forme a v akejkoľvek situácii, ktorá sa prejaví. Tiež sa od nás vyžaduje, aby sme vždy a v každom prípade podporovali odpustenie, zmierenie a predovšetkým čestné a úprimné uznanie hriechu (aj osobné), ktorý prispieva k šíreniu zla a násilia.

 

Vždy chceme byť po boku obetí všetkých druhov násilia, v každej časti sveta. Nechceme podceňovať ani strednodobé a dlhodobé následky akéhokoľvek zbavovania slobody, manipulácie s pravdou, neobjektívnych informácií. Často orientovaných na šírenie strachu, nedôvery, podozrenia bez zdokumentovanej, vyváženej a rovnomernej analýzy zodpovedností.

 

Ďakujem vám všetkým za mnohé formy solidarity a podpory pre obyvateľstvo a komunity sestier na Ukrajine. Modlitba nás spája a živí nádej, pomáha nám nájsť konkrétne a konštruktívne spôsoby na podporu pokoja a zmierenia.

 

So sestrami z rady Vám navrhujem, aby sme sa v sobotu 12. marca 2022 o 13:00 (talianskeho času) spoločne pomodlili svätý ruženec. Budeme sa modliť za mier a za ukončenie nepriateľstva vo všetkých častiach sveta. Je to ďalší verejný a jednomyseľný prejav našej dôvery v mocný príhovor Márie Pomocnice.  Ide aj o náš výchovný záväzok k pokoju a účinnému odsúdeniu všetkých foriem násilia a nespravodlivosti.“

 

Linka na online modlitbu svätého ruženca.

 

Zdroj: cgfmanet.org